Volem més assignatures que fomenten el pensament crític en Secundària i Batxiller

Les famílies de l’escola pública coincidim amb el col·lectiu de professors de filosofia en demanar que en secundària l’assignatura de valors ètics no es reduïsca a una hora a la setmana, ja que està freqüència no és l’adequada per a l’assimiliació de continguts i per a l’òptim funcionament del professorat.

Volem que valors ètics aparega en el curriculum segregada de religió perquè tots els alumnes de secundària reben almenys una assignatura que fomente el pensament i el anàlisis crític.

En aquest sentit, i coincidint també amb el col·lectiu de docents de filosofia, considerem que és important que hi haja almenys una assignatura obligatòria en secundària, valors ètics, o la desapareguda Educació per a la Ciutadania, que fomente el pensament i el anàlisis crític entre els estudiants.
En el nostre objectiu de reivindicar una educació totalment laica, manifestem el nostre desacord en què l’esborrany del curriculum de batxiller incloga per al pròxim curs 3 hores de religió a la setmana, quan fins ara s’impartien 2 hores a la setmana. Apostem per un curriculumde batxiller sense l’assignatura de religió,máxime quan aquesta assignatura és puntuable per a calcular la mitjana de la nota de batxiller de l’alumne o alumna.
Un dels punts favorables que volem destacar en aquest esborrany és el referit a l’increment d’hores de reforç en educació secundària obligatòria. Per primera vegada, s’ofereix com a optativa al llarg de tots els cursos, tallers de reforç per als alumnes que ho necessiten. Per a les famílies aquest canvi en el curriculum suposa un pas cap a avant en la millora de la qualitat educativa, com l’és també l’haver destinat una hora més a la setmana a l’aprenentatge de la primera llengua estrangera, que passa de tenir 3 hores a 4 hores setmanals, sent una d’elles per a la competència comunicativa oral.
A més, de les esmenes indicades, valorem positivament que l’esborrany del curriculum per a secundària i batxillerat siga tan ampli i específic, però alhora, perquè els alumnes i alumnes puguen triar d’una manera real l’opció que millor s’ajuste al seu itinerari curricular, demanem a Conselleria que destine més recursos als centres educatius.