Avís Legal

La Confederació de AMPAs "Gonzalo Anaya", a través del domini gonzaloanaya.com facilita informació que està vigent en el moment de la seua publicació.

La Confederació de AMPAs "Gonzalo Anaya" procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d´evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, la Confederació de AMPAs "Gonzalo Anaya" no pot garantir la inexistència d´errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La Confederación de AMPAs "Gonzalo Anaya" podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació continguda en gonzaloanaya.com o en la seua configuració o presentació.

L´accés al domini gonzaloanaya.com, així com l´ús de la informació que conté, són de l´exclusiva responsabilitat de l´usuari. La Confederació de AMPAs "Gonzalo Anaya" no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d´aqueixos fets, ni tampoc pot garantir que l´accés no es veja interromput o que el contingut o programari al que puga accedir-se estiga lliure d´error o de causar dany.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d´informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen d´aplicació.

En gonzaloanaya.com s´inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, que es considera poden ser d´interès per als usuaris. La Confederació de AMPAs "Gonzalo Anaya" no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d´aqueixos enllaços.

El portal gonzaloanaya.com, els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de la Confederació de AMPAs "Gonzalo Anaya", excepte expressa indicació d´una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Els continguts d´aquest domini poden ser descarregats en el terminal de l´usuari sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d´explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.