En la memòria de gestió fem un repàs dels esdeveniments més importants que s’han donat tant a l’àmbit de política educativa com en tots aquells altres on intervenim. També es fa un repàs de com va el desenvolupament del pla de treball vigent durant el mandat de l’executiva actual que impulsa la participació, la transparència i la democràcia amb el treball i defensa de l’ensenyament públic..

Sempre arreplegant la veu de les nostres AMPA i generant un debat que puga abastir tots els aspectes del sistema educatiu. Des de la reivindicació per les millores a la lluita per un nou sistema educatiu totalment públic amb els eixos que defineixen la nostra aposta i que es recullen al nostre pla de treball.