La Confederació Gonzalo Anaya va assistir ahir (16/04/2020) a la Mesa de Mares i Pares per videoconferència convocada pel Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, per mantindre la comunicació amb les organitzacions d’AMPA més representatives. Miguel Soler primer ens va exposar el resultat de la reunió de la Conferència Sectorial d’Educació i ens va concretar algunes de les mesures que es prendran. Tot seguit les Confederacions van exposar els dubtes i les reivindicacions de les AMPA.Els temes exposats per Màrius Fullana, president en funcions de la Confederació Gonzalo Anaya i Josep Albiol, president de la FAMPA Castelló Penyagolosa i membre de la JD de la Confederació, van ser el següents:

 

 • Curs 2019-2020.El curs no s’allarga perquè es manté el calendari escolar. S’acaba en juny, com sempre. Sobre la tornada a les aules, tot depèn de l’evolució de la pandèmia i del que dicten les Autoritats Sanitàries. Cal tenir en compte que el retorn a la “normalitat” serà escalonat. La qual cosa pot significar que no es torne “de seguida” als centres educatius quan s’aixequela situació d’alerta sanitària.

 

 • No hi haurà classes al juliol. La Conselleria facilitarà que els centres estiguen oberts per fer activitats “extraescolars” organitzades pels Ajuntaments, AMPA, ONG etc.

 

 • Avaluació. Es tindrà en compte l’avaluació del Primer i Segon Trimestre, sense que l’alumnat puga veure’s perjudicat pel confinament i el context del COVID-19 durant el Tercer Trimestre. El tercer trimestre comptarà només per la millora de la nota.

 

 • Titulació ESO. L’avaluació contínua, és a dir, es tindran en compte per donar les titulacions la resta els dos primers trimestres i la resta de cursos de la titulació. Dictaran instruccions per reforçar el “pla transició” de Primària a l’ESO.

 

 • Repetició. No hauria de suspendre cap alumne. És excepcional i ha d’estar molt argumentada la repetició amb informes d’aquest i d’anteriors cursos. Es comptarà amb l’opinió de la família.

 

 • Docència telemàtica.La Conselleria d’Educació segueix augmentat l’amplada de la banda. En tornar dimarts es comprovarà com van les plataformes. L’hora més problemàtica és al voltant de les 10h del matí. Es recomana no connectar-vos a aquesta hora. Hem fet també una proposta de millora del funcionament del web que es tindrà en compte.

 

 • Coordinació docents i tasques.Hem demanat una major coordinació i planificació entre els equips docents a l’hora de determinar les tasques i la docència telemàtica, tot amb l’objectiu d’evitar saturació o absència de tasques. LaConselleria d’Educació ha remés també les nostres recomanacions quant a la coordinació.

 

 • Deures en vacances.A proposta de la Confederació Gonzalo Anaya, la Secretaria Autonòmica d’Educació va emetre la carta de recomanació sobre deures en vacances, el professorat ho ha tingut en compte. Agraïm haver atès la nostra reivindicació.

 

 • Tauletes amb connexió a internet.Per al repartiment de tauletes s’han tingut en compte la situació econòmica de l’alumnat i de les seua famílies. Conselleria té una taula d’ordenació dels centres per nombre d’alumnat amb més necessitats econòmiques (barem de l’1 al 5). Han repartit entre les centres amb 1 i 2(major nombre d’alumnat amb situació precària).S’ha tingut en compte la situació socioeconòmica de l’alumnat per al repartiment.

 

 • Els centres amb valors del 3 al 5 també tenen alumnat amb necessitats, però amb nombre molt menor. Estan estudiant fer una nova remesa. Les tauletes s’han de retornar als centres i les poques que han deixat als concertats es retornaran directament a Conselleria, una vegada passe l’estat d’emergència. La majoria de les tauletes s’han distribuït ja i el dimarts acaba la distribució.

 

 • Alumnat de Necessitats Educatives Especials. S’atés la nostra recomanació respectel’alumnat amb necessitats educatives especials que ara està al càrrec de tutories i especialistes de pedagogia terapèutica amb l’adaptació necessària. Ja no els fiquen tasques com a la resta de l’alumnat.

 

 • Vals-beca menjador.Sols queda al voltant d’un 6% de famílies que no ha rebut el val en aquesta primera “remesa” per problemes diversos (telèfon no actualitzat, per exemple, o problema del número del NIE). La propera remesa rebran dos vals de 60 euros que hauran de consumir en dies diferents.

 

 • La propera setmana s’enviarà la segona remesa de Vals-Beca menjador. Som el territori amb més alumnat becat de l’Estat amb diferència. Tot l’alumnat becat són 138.000 alumnes, el del 100%, 60.000 alumnes. Ha explicat que els haguera agradat donar els vals a tots l’alumnat becat però no disposaven de suficient personal, ni tampoc Consum i Charter (ací ha tornat a repetir que eren els únics que cobrien tot el territori i que estaven preparats pel sistema telefònic) garantien la distribució.

 

 • Beques MEC (FP).Sobre les beques MEC i el seu cobrament, ens han assegurat que ja s’estan abonant.

 

 • Altres ajuts. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives tramita ajudes a les famílies que tinguen problemes econòmics per l’alimentació i altres, a través dels Serveis Socials dels Ajuntaments(com ara l’alumnat becat amb una quantitat inferior al 100%).

 

 • Admissió i matricula.El Ministeri ha dictat ordre que no hi hauran Comissions d’Escolarització, tampoc per determinar l’alumnat NEE i NECE. En breu remetran instruccions. La inscripció serà telemàtica.
 • Tasca col·laborativa de les AMPA. Hem emfatitzat el paper que estem fent com a xarxa d’ajuda i solidaritat amb totes les famílies i, en especial, a les més necessitades.

 

 • Futures reunions telemàtiques. Se’ns emplaça a futures reunions. Alhora, Conselleria està atenent puntualment tots els nostres dubtes i escoltant les nostres reivindicacions.