Des de la Confederació Gonzalo Anaya i com a representants de les famílies de l’escola pública sempre reivindiquem una educació de qualitat que prepare els nostres fills i filles per a la societat del futur. Una educació que els done les eines necessàries per a que puguen créixer en valors, desenvolupar-se en llibertat i poder així millorar la societat. Per això, considerem que incloure l’ensenyament de i en diferents llengües a les aules sempre és un pas endavant, per a que, des d’inici, els nostres fill i filles tinguen un contacte natural amb les llengües, i, per suposat, de la nostra, el valencià. Volem un programa plurilingüe als centres educatius públics, però el volem amb recursos, amb un professorat adequadament format per a que l’aprenentatge de les llengües siga efectiu i real.

Volem un sistema educatiu plurilingüe que s’adapte a les característiques de cada racó de la nostra geografia. Per a que tots els xiquets i les xiquetes puguen aprendre i gaudir de la nostra riquesa lingüística respectant el seu entorn educatiu i social.

El marc jurídic que regula i implanta el Plurilingüisme comptà amb el suport de la nostra organització i creiem que ara s’ha de complir, punt per punt tot l’articulat i desplegament normatiu.

En el dossier que poden descarregar trobareu algunes qüestions bàsiques que al nostre parer s’han de conèixer, exigir, supervisar i garantir com la competència lingüística del professorat en valencià i en anglès i la formació didàctica en llengües. S’ha de garantir la presència de l’assessoria tècnica docent i l’avaluació de la implantació a la Primària per analitzar i fer propostes de millora.

Podeu conèixer les nostres línies de reivindicació i treball per al compliment de la norma.

dossier_plurilingüisme2019