Som una federació d’associacions que rebem una subvenció de diners públics per a formació de les nostres AMPA i funcionameper tant el nostres compte estan sotmesos. Per tant tal i com marquen els nostres estatuts donem compte al Consell de Govern i l’Assemblea General dels balanç econòmics pertinents.

Som una Confederació d’associacions que rebem una subvenció de diners públics per a formació de les nostres AMPA i funcionament. Per tant tal i com marquen els nostres estatuts donem compte al Consell de Govern i l’Assemblea General dels balanç econòmics pertinents.

justify

Dades econòmiques

icon-doc-text-inv

top

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2019/10/8.-PRESUPUESTO-2019.pdf

Balance de Situación

icon-doc-text-inv

top

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-08_Balance-de-situación.pdf

Perdidas y Ganancias

icon-doc-text-inv

top

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-08_Perdidas-y-ganancias-modelo-oficial.pdf

Perdidas y Ganancias Detallado

icon-doc-text-inv

top

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2019/10/2019-05-08_Perdidas-y-ganancias-detallado.pdf