Algunes notes al respecte de l’ordre 25/2016 de 13 de juny de 2016.- Resolució instruccions per curs 2017-18 del 14 de desembre del 2016.

Respecte de la modificació de la jornada escolar. La Confederació Gonzalo Anaya volem palesar les qüestions següents:

 • Aquest tema genera un debat continuat entre diversos sectors. Respecte de les famílies nosaltres volem esclarir que el nostre posicionament és sempre el de contribuir al diàleg entre les diferents postures.
 • A les AMPA que conformen les nostres Federacions i la nostra Confederació, ens uneix la lluita per un sistema educatiu públic de qualitat, sense concertacions, totalment gratuït, universal, integrador de la riquesa de la nostra societat, coeducatiu, laic, amb especial cura pel valencià.
 • Nosaltres considerem, que l’eix central del sistema educatiu que volem, han de ser les nostres filles i fills.
 • Apostem també per un sistema educatiu en que la comunitat educativa siga l’eix vertebrador.
 • Volem un sistema educatiu obert, on l’ensenyament siga considerat tot allò que aprèn l’alumnat, al llarg de tot el dia. Un sistema integrat en tot el teixit associatiu, un sistema on el barri i el poble siguen la seua base.
 • Volem un sistema educatiu que contribuïsca a fer desaparèixer les diferències econòmiques i de tot tipus que genera el sistema social en que vivim. Volem un sistema educatiu per al poble treballador. Un sistema que prepare a les nostres xiquetes i xiquets, entre altres qüestions, per a contribuir a capgirar aquest sistema social i donar pas a una societat diferent on les persones i no les coses, les mercaderies i els diners siguen les que la regeixen.

 

A partir d’ací, el que diem és que l’actual llei educativa, la LOMQE, va totalment en contra dels interessos que defensem les nostres AMPA i de la nostra aposta educativa. Hem d’acabar amb les retallades. Hem d’augmentar considerablement els diners per educació.

Respecte dels temps escolars volem palesar que la seua reorganització ha de ser seriosa. Ha de contribuir a millorar la qualitat de l’ensenyament. Ha de tenir en consideració tot el que diga la comunitat educativa del centre. En aquest sentit, recolzarem el que defensen les nostres AMPA en cada cas. En qualsevol cas, recomanem als i les nostres associades que procuren dotar-se de la màxima informació i contribuisquen al diàleg. En aquest sentit les nostres recomanacions inclouen:

 • Considerar que aquest canvi de jornada escolar ha de correspondre’s amb un canvi de metodologia i ha d’estar relacionat amb tot el que implica la millora del pla docent del centre, incloent-hi tots els factors que hem comentat que han d’intervindre al sistema educatiu.
 • Tractar de vetllar perquè s’acomplisquen totes les garanties que proporciona l’esmentada ordre per tal d’aconseguir la qualitat i la millora del nostre sistema educatiu.
 • Impulsar la participació de les famílies en tot el procés.
 • Volem que les famílies tinguen en tot moment la màxima informació, ficant al seu abast i per la banda de l’administració tots els estudis que es tinguen al respecte dels temps escolars i l’efecte que produeixen sobre l’ensenyament de tot l’alumnat.
 • Considerem fonamental l’avaluació i el seguiment de l’evolució del procés allà on hi haja un canvi de jornada i també on no es produeix. Volem constatar com es millora la qualitat de l’ensenyament en tot moment per tal de conèixer tots els paràmetres que determinen aquesta evolució i la seua futura continuïtat.
 • En aquest sentit les inspeccions han de garantir, com diu l’ordre, unes extraescolars iguals per a tot l’alumnat, gratuïtes i de qualitat, imbricades amb la resta del pla educatiu del centre.
 • Volem que es potencie el paper dels menjadors escolars com a elements d’aprenentatge i totalment gratuïts.
 • Volem que es tinguen en consideració les experiències que hi ha a la resta de l’estat i dels estats del nostre entorn, tenint en compte les peculiaritats educatives.
 • Volem que, siga quina siga la jornada al centre, les AMPA continuen funcionant al mateix nivell de participació al centre que com fins ara.

 

 

 

 

Junta Directiva de la Confederació Gonzalo Anaya

I en el seu nom el seu President:

Màrius Josep Fullana i Alfonso.