2018-06-29_Resolució instrucions ensenyaments P.F.Qualificació Bàsica