9 septiembre, 2019

Comencem el curs 2019-2020 amb reptes per a l’educació pública valenciana

La Confederació Gonzalo Anaya -integrada per FAMPA Penyagolosa Castelló, FAMPA-VAlència i FAMPA Enric Valor Alacant-, representa a 1120 associacions de mares i pares d’alumnes dels centres educatius públics. L’objectiu de la nostra organització és aconseguir una educació pública de qualitat a l’abast de totes les famílies. Al nostre territori hem avançat, en els últims anys, e [...]
20 mayo, 2016

Pedimos la subvención de las AMPA

La Confederación de AMPA de la Comunidad Valenciana Gonzalo Anaya ha manifestado su protesta por el retraso de la Conselleria de Educación en el pago de la subvención a las organizaciones de AMPA, que está poniendo en grave riesgo la continuidad de su trabajo. Esta situación afecta a asociaciones de madres y padres y a  sus federaciones provinciales y confederaciones autonómicas. Las organi [...]