Un total de 89 mares i pares s’han inscrit al taller presencial  (15 participants) i telemàtic (75 participants) d’esta vesprada. Té com a objectius:

1-Analitzar la convivència familiar

2-Aprendre a manejar els conflictes quotidians de manera positiva.

3-Gestionar les teues emocions amb intel·ligència a l’hora d’educar.

En participar en aquest taller també col·labores en una investigació sobre criança positiva que està duent a terme Deusto FAMILYPSYCH.

Antonio Ortuño Terriza és Psicòleg, especialista en Psicologia Clínica i Terapeuta Familiar. Porta des de fa més de 25 anys treballant amb els problemes associats a la Infància i Adolescència, assessorant famílies, tant des de l’àmbit públic com privat, perquè puguen exercir les seues funcions parentals d’una forma respectuosa, positiva i amb bones pràctiques. Es dedica a fer tasques tant terapèutiques com formatives, realitzant conferències i tallers a diferents agents educatius per tot el territori nacional i internacional.