La Confederació Gonzalo Anaya demana ajornar el debat dels temps escolars

  • Rubén Pacheco: “No és el moment per tractar canvis en la jornada escolar perquè les famílies encara no podem participar en les escoles per les restriccions COVID-19”

[07/10/2021]. La Confederació Gonzalo Anaya ha demanat l’aturada del projecte d’ordre de modificació de la jornada escolar que s’ha tractat dijous 7 d’octubre a les 16.30 hores en la Mesa de Mares i Pares de la Conselleria d’Educació. La convocatòria encara virtual evidencia que les AMPA i les famílies encara no hem tornat a la normalitat en la participació presencial ni en Conselleria d’Educació com tampoc en les escoles d’Infantil i Primària. Aquesta és la raó de pes per aturar el debat dels temps escolars i deixar-la per al 2022; ajornar les modificacions de la jornada escolar quan les AMPA i les famílies recuperen la participació presencial en les escoles.

A més, des de la Confederació Gonzalo Anaya assenyalen com altres motius per no reobrir aquest debat totes els canvis que porta el curs 2021-2022 com són les eleccions a consells escolars de centre, l’aplicació i l’adaptació a la LOMLOE, els nous plantejaments per a la docència (àmbits, reforç educatiu, co-docència, reestructuració de matèries, la nova avaluació…). També assenyalen els problemes amb l’organització de les activitats extraescolars que estan tenint les AMPA derivat de la crisi sanitària i de les limitacions que posen determinats equips directius per posar-les en marxa.

Estudis científics i avaluació externa

A més, el president de la Confederació Gonzalo Anaya Rubén Pacheco ha insistit en la necessitat de comptar amb estudis científics que avalen la millor jornada escolar i ha tornat a demanar l’avaluació externa dels programes experimentals de Jornada Escolar Continuada que estan en marxa des de 2016 (article 10, ordre 25/2016). “Sense estudis científics i sense avaluació externa no devem reobrir el debat dels temps escolars”, ha destacat Pacheco.

En cas de seguir el tràmit corresponent el projecte d’ordre, la Confederació Gonzalo Anaya ha preparat les esmenes per incorporar articles suprimits i que si que estaven en l’anterior norma (ORDRE 25/2016), amplament debatuda i consensuada amb l’ex Director General de Política Educativa Jaume Fullana.  Són els relatius al Pla Específic, Avaluació Interna i Externa, Vigència, seguiment, mecanismes de reversió de la jornada escolar i consulta periòdica a les famílies en funció de la vigència establerta).