La Confederació Gonzalo Anaya insisteix en que s’ha de mantenir la participació de les famílies davant canvis en la jornada escolar

  • Aquesta setmana traslladarem a les AMPA els possibles canvis en la consulta directa de la Jornada Escolar perquè estiguen informades i puguen oposar-se a aquesta modificació que rebaixa la participació de les famílies.

19/10/2019. En la Comissió Permanent del Consell Escolar Valencià celebrada el passat divendres 18 d’octubre, la Confederació Gonzalo Anaya ha insistit, davant tots els sectors de la comunitat educativa, que les famílies han de tindre la darrera paraula sobre si es renova o no la jornada escolar continuada al seu centre. En aquesta línea han defensat l’esmena a la totalitat i la retirada de la disposició transitòria per la qual sols els Consells Escolars de centre per 2/3 poden decidir si es dona continuïtat al pla específic de jornada escolar en 523 centres educatius.
Vint i quatre hores després de la comissió permanent, la Confederació Gonzalo Anaya ha acordat per unanimitat de la junta directiva traslladar a les AMPA els darrers canvis que s’han proposat perquè estiguen informardes i puguen oposar-se a aquesta modificació que pretenia rebaixar la participació de les famílies. Tot açò amb l’objectius de reforçar totes les fòrmules de participació de les famílies presents en la present norma.
Respecte de la moratòria que proposa l’Administració Educativa fins que s’elabore la nova norma, la Confederació Gonzalo Anaya considera que la “moratòria” significa “posposar un debat sobre si Educació vol o no que les famílies tinguem la darrera paraula a l’hora de decidir per primera vegada o en la renovació de la jornada escolar”. Així ho ha expressat Màrius Fullana que assegura que “ara o demà la veu de les famílies s’ha d’escoltar i han de ser vinculants i molt més quan es tracta d’ este debat amb tanta divisió dins de la comunitat escolar i que també divideix a les famílies”.
La votació, família per família, és l’única via per canalitzar la diversitat d’opinions sobre la jornada escolar i a l’hora s’evita que conselleres i consellers mares o pares tinguen el pes de la responsabilitat de decidir per la resta de famílies del consell escolar sobre un tema tan sensible con és la jornada escolar.