La Confederació Gonzalo Anaya demana a Educació instruccions precises sobre l’organització de les activitats extraescolars per al curs 2019-2020

[6 de juny de 2019]. La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya ha presentat un escrit davant de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports demanant que es donen instruccions precises a les famílies sobre l’organització de les activitats extraescolars als centres educatius públics i la participació de les AMPA en l’elaboració dels programes i l’oferta d’activitats. La Confederació ha adreçat l’escrit al Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, i al Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, amb els quals ha mantingut diverses reunions al llarg del present curs per a tractar aquests assumptes. Així mateix, l’organització va aprofitar la celebració el dijous 6 de juny de la Mesa de Mares i Pares, on està representada, per exposar la seua queixa.

Les novetats introduïdes a les Instruccions d’inici de curs per al curs 2018-2019 que ara acaba ‑que ampliaven l’oferta obligatòria d’activitats extraescolars gratuïtes a tots els centres educatius públics, independentment del tipus de jornada escolar‑, van generar aleshores la reacció de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, tot sol·licitant que no s’aplicaren les noves mesures en els centres amb jornada partida.

Fruit d’aquella petició, el Secretari d’Educació, Miguel Soler, va resoldre a setembre de 2018 deixar en suspens l’aplicació dels nous criteris sobre l’obligatorietat de l’oferta d’activitats extraescolars gratuïtes als col·legis amb jornada partida, amb el compromís de dedicar el curs 2018-2019 al debat i a la busca de consens al voltant de l’organització de les activitats extraescolars al centres educatius, una tasca que en la majoria dels casos desenvolupen les AMPA.

En aquest sentit, els i les representants de la Confederació Gonzalo Anaya a la Mesa de Mares i Pares varen demanar al començament del curs la constitució d’una comissió de treball que es dedicara específicament a tractar el tema de les activitats extraescolars i complementàries, per tal de poder combinar l’oferta dels equips directius amb les propostes de les AMPA, amb l’objectiu de preparar un programa d’activitats i cursos d’oferta variada i de qualitat, tal com fins ara venen fent les AMPA, i també que treballem per la possibilitat de que siguen universals i gratuïtes. No obstant, a la Mesa de Mares i Pares es va rebutjar la creació d’una comissió de treball específica i es va acordar que es dedicaria temps a les reunions per anar avançant en aquest debat.

Però ha arribat ja la fi del curs 2018-2019 i encara no s’ha assolit cap conclusió en relació a l’organització de les activitats extraescolars. El retard que acumula, així mateix, la resolució sobre les Instruccions d’inici de curs, posa en una situació complicada a moltes AMPA que han d’organitzar el programa d’activitats extraescolars per al curs 2019-2020 i desconeixen encara quins seran els criteris que hauran de seguir o si podran participar o no en l’organització i gestió de les activitats extraescolars i complementàries.

A més de les instruccions pertinents, la Confederació ha demanat també que es fomente el debat sobre l’organització de les activitats extraescolars i complementàries, per poder incorporar a les Instruccions d’inici de curs el punt de vista de les AMPA, d’acord amb les necessitats de les famílies i la voluntat d’oferir una formació complementària de qualitat a totes les xiquetes i tots els xiquets escolaritzats a l’escola pública.

D’altra banda, la Confederació també ha deixat constància a la Mesa de Mares i Pares i davant la Direcció General de Centres Docents i Personal el seu malestar en relació amb la difusió el dilluns 3 de juny del calendari escolar abans que aquest s’exposara i es debatira a la pròpia Mesa de Mares i Pares, que es va celebrar el passat dijous amb un únic punt de l’ordre del dia: el calendari escolar per al 2019-2020.