Demanem una reunió amb el Conseller Marzà per la falta de professorat

Quan ja ha transcorregut quasi dos mesos des de que es van iniciar les classes d’aquest curs, encara hi ha massa centres als quals li falten professors en diferents assignatures. Les més recurrents sense professorat són les de valencià i matemàtiques.

Per a les famílies de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya, la més nombrosa de l’escola pública, la falta de professorat en els centres públics posa en perill la qualitat de l’ensenyament públic, ja que l’alumnat rep una educació deficitària amb classes no impartides durant llargs períodes de temps. Aquesta situació s’allunya de l’educació pública que volem per als nostres fills i filles. Per açò, reivindiquem més recursos personals per a solucionar les manques que tenen molts centres del País Valencià.

“Les famílies hem sol·licitat una reunió urgent amb el Conseller d’Educació, Vicente Marzà, per a tractar aquest punt com a prioritari perquè no entenem que centenars de xiquets i xiquetes estiguen sense rebre classes de diferents assignatures, ralentint el seu aprenentatge”, indica el President de la Confederació, Txomin Angós.

Volem que els procediments per a la cobertura de les places vacants i de les baixes siguen més àgils, que les incorporacions siguen ràpides i per professionals qualificats i motivats. Només així podem garantir la qualitat de l’ensenyament públic. Ens trobem en un moment en el qual falten massa professors de valencià, sobretot en zones castellà parlants. Difícilment podem avançar en una educació plurilingüe en aquests punts de la nostra geografia si no tenim els recursos necessaris.

A més de la cobertura de les places vacants i les baixes, reivindiquem que l’Administració establisca uns procediments que permeten que hi haja menys rotació del professorat. La falta d’estabilitat del professorat impedeix donar-li continuïtat als projectes educatius i provoca en l’alumnat períodes d’adaptació que ralenteixen el rendiment acadèmic. En zones concretes de la nostra geografia, com a poblacions de l’interior de Castelló o el sud d’Alacant, la rotació és contínua i fa molt difícil avançar en l’aprenentatge.

L’escola pública ha de disposar dels recursos necessaris perquè la qualitat estiga garantida i una part d’aqueixa qualitat ve donada perquè els nostres fills i filles tenen en les aules a un professorat motivat i format en les matèries que impartisquen.