Les aules específiques del CEIP Fernando de Loaces ja tenen educadores

L’esforç i la constància de les famílies i l’equip directiu del CEIP Fernando de Loaces d’Oriola han tingut el seu recompensa. Aquest centre educatiu públic i inclusiu, que acull en les seues aules a 28 alumnes amb necessitats especials, ja explica en les seues aules amb les dues educadores que han reivindicat a Conselleria des de l’inici de curs. Aquestes dues educadores se sumen a l’equip docent que està format també per altres educadors, un PT, un A l’i un fisioterapeuta a temps parcial, compartits amb altres centres. El CEIPFernando de Loaces és un centre inclusiu que presenta alumnes amb una gran varietat de necessitats.

Ha sigut a través de la unió de tota la comunitat educativa: pares, mares, professorat i personal del centre com s’ha aconseguit l’objectiu comú que els seus alumnes reberen una educació pública de qualitat. Mobilitzacions, reunions amb l’Administració, la qual cosa fóra necessari per a fer més visible la problemàtica de funcionament que tenien.

Les AMPA i les adreces dels centres d’Oriola, sindicats, la Federació d’AMPA Enric Valor d’Alacant, la Confederació Gonzalo Anaya i l’Associació Liber TEA s’han unit, des del primer moment, a la protesta per la falta de personal. A tots els que han sumat esforços, el centre i el seu AMPA els donen les gràcies pel suport prestat aquests mesos.

El CEIP Fernando de Loaces ha vist incrementat aquest curs el nombre d’alumnes matriculats, no obstant açò, des de l’inici de curs, la Conselleria no els havia dotat amb el personal necessari per a oferir un servei educatiu adaptat a les característiques del seu alumnat.