Convocades les ajudes per a fomentar la participació i associació de pares i mares

La Conselleria d’ Educació ha convocat les ajudes per a financiar el foment d’ activitats de la participació, associació i formació de mares i pares del alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d’ alumnes  de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

Accedeix a les condicions