La Confederació Gonzalo Anaya demana que es pacten les prioritats per al pròxim curs

La Confederación Gonzalo Anaya de AMPA de la Comunitat Valenciana valora el canvi experimentat en l’educació aquest any, en el qual ha començat una nova etapa presidida pel diàleg entre l’administració i la comunitat educativa i per  algunes mesures dirigides a millorar la qualitat de l’ensenyament públic, com ara les ajudes a llibres, l’avançament de l’obertura de menjadors, l’ampliació i avançament de les beques de menjador i transport o l’augment d’unitats públiques d’Infantil de dos anys.

El curs ja va començar amb actuacions demandades per la comunitat escolar, com ara el retardament del inici de classes, la recuperació de les unitats d’Infantil suprimides i l’eliminació de la obligatorietat de las sessions de 45 minuts. Esta última mesura d’adaptació de la LOMQE (la implantació de la qual en tota Primària y part de Secundària és un dels aspectes més negatius del any) es pretén completar amb l’eliminació de la revàlida de sisè, amb la qual cosa la Confederació està d’acord.

Si fins a mitjan 2015 l’ensenyament a la nostra comunitat estava condicionat pels retallades, un arranjament escolar que disminuïa les unitats públiques, posat en qüestió pel Síndic de Greuges, i un sistema de admissió que engrandia les desigualtats entre centres, el canvi de gestores educatius permetrà eliminar el districte únic i baixar les ràtios a partir del pròxim curs.

 

Qüestions pendents

Així mateix, la Confederació considera positiu l’augment del pressupost destinat a educació per a 2016 en un 4,7%.  Amb aquesta pujada, s’haurà de continuar incidint en la millora de la qualitat, mitjançant la planificació pactada de las prioritats. En aquest sentit, l’organització considera prioritari eliminar barracons i emprendre les construccions escolars pendents. També aposta per recuperar el professorat perdut i millorar les despeses de funcionament dels centres.

Altra mesura molt important és la creació de banques de llibres, ja iniciada per la Conselleria, però en la qual deurà assegurar-se la implicació de cada centre educatiu, a més de la de les AMPA, ja que les associacions de pares no compten amb la infraestructura i personal necessari per a escometre la tasca en solitari. A més, la Confederació creu que l’administració ha de apostar per la innovació didàctica, de forma que el llibre de text no siga el únic mètode, sinó que se estenguen els projectes en els quals el llibre siga un material més de consulta al aula.