1. CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar Valencià es el òrgan superior consultiu i de participació social en la programació general del ensenyament de la Comunitat Valenciana. La Confederació està representada en este organisme per a aportar les propostes i reivindicacions en representació de totes les AMPA federades.

MESA DE PARES

La Mesa de Pares és el fòrum on l’Administració es reunix amb els pares i mares d’alumnes de les Confederacions més representatives de la Comunitat Valenciana per a donar a conèixer totes las novetats que afecten al sistema educatiu i al desenvolupament del curs escolar, coma ara el calendari escolar, beques i ajudes per a llibres, composició de unitats de treball en els centres públics, normativa diversa, etc. La Confederació manifesta la seua opinió sobre els projectes que es presenten i proposa iniciatives.