La Gonzalo Anaya vol educació presencial amb totes les garanties sanitàries per a tot l’alumnat