La Confederació Gonzalo Anaya qualifica com “altament segregadora” l’admissió en zona única

• Rubén Pacheco: “És fals que les famílies guanyem en llibertat d’elecció de centre perquè l’admissió de zona única sols serveix perquè els centres concertats seleccionen l’alumnat i per reforçar els centres guetos”.

• L’organització majoritària d’AMPA lamenta que el nou Consell (PP-VOX) no vulga avançar en igualtat d’oportunitats per a l’alumnat valencià al trencar les zones escolars i anar en contra dels avantatges d’una escola diversa i plural on educar a filles i fills, que sols fan possibles mesures com les zones escolars i la reserva de places, d’entre altres mesures, que asseguren la distribució equilibrada de l’alumnat en tots els centres educatius.

[València, 4/12/2023].
Per a la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya eliminar les zones escolars en l’admissió dels alumnes va en contra en la llibertat d’elecció de centre de les famílies i sols afavoreix la selecció dels alumnes i de les famílies de determinats centres educatius. Aquesta línia per a la Confederació Gonzalo Anaya és “altament segregadora” i provoca, a més, que l’alumnat es concentre en uns centres educatius en detriment dels altres que poden perdre matrícula i, per tant, aules i mestres.

“Açò no és bo per a l’alumnat en conjunt com tampoc per a l’educació pública que acaba patint les retallades”, ha destacat Rubén Pacheco, president de la Confederació Gonzalo Anaya qui assenyala que “aquests canvis previstos per al proper decret d’admissió escolar no ajuden en res a la llibertat d’elecció de centres de les famílies, ni milloren l’educació de filles i fills en conjunt”.

A més, la zona única provoca desplaçaments innecessaris en vehicles privats de l’alumnat amb tot el caos i contaminació per a les ciutats, mentre que les zones escolars afavoreixen que els xiquets i les xiquetes s’escolaritzen al seu barri; un espai emmarcat en el seu entorn més proper i en la comunitat en la qual viuen, criteri principal de les famílies a l’hora de triar escola.

Centres guetos

Des de la Confederació Gonzalo Anaya afirmem que quan s’apliquen mesures com la zona única i no hi ha reserva de places, el sistema educatiu acaba segregant la infància en funció de les possibilitats econòmiques, creant els centres de tipus A i els centres de tipus B; es reforcen també els centres guetos i això és incomplir un principi constitucional que és la igualtat d’oportunitats.

Adverteixen que en altres autonomies o en les altres etapes polítiques, la zona única ha estat la mesura que ha servit com avantsala a la privatització de l’educació, fonamentada en termes mercantils, d’oferta i demanda i això en educació sols serveix per a segregar l’alumnat i no millora en res l’educació de totes i tots. “La zona única sols afavoreix als centres concertats on les administracions acaben per transferir recursos econòmics de l’educació pública cap a la privada, tractant els xiquets i les xiquetes com si foren clients i fent que les famílies acaben per pagar el dret a l’educació dues vegades amb els impostos i amb les quotes encobertes que cobren els concertats”, ha destacat Pacheco.

Segons l’organització d’AMPA, aquestes línies consultades desvirtuen els avanços en admissió escolar i deixen enrere el model d’escola diversa i plural i tot el potencial educatiu que té la diversitat a les aules, tal com indiquen tots els estudis (OCDE).

“Les aules ha de ser un espill de la societat i ensenyar a viure i a conviure en un món divers on totes les persones tenim les mateixes oportunitats” i per això tant els centres públics com els concertats tenen l’obligació d’acollir tota la diversitat de l’alumnat sense diferències, garantint l’accés i distribuint l’alumnat amb equilibri i planificació, ha destacat Pacheco.

Sobre les línies que apunten polítiques d’admissió per a l’alumnat migrant i l’admissió en educació especial, l’organització es reserva per tindre l’esborrany del decret i conèixer en detall l’articulat del projecte de Decret d’Admissió. Tot i això, reivindiquen recursos especialitzats a tots els centres educatius públics i concertats per acollir l’alumnat en tota la seua diversitat i fer possible l’aplicació del Decret d’inclusió i l’Ordre de resposta educativa.