El passat dijous 5 d’octubre el portaveu del PSPV a les corts, José Luis Lorenz es va reunir amb els representants de la Confederació d’Associacions de Mares i Pares de la Comunitat Valenciana “Gonzalo Anaya” per posar damunt de la taula tots els problemes que hi ha hagut a l’inici de curs 2023/2024.

S’ha posat damunt la taula quina és la seua posició davant els assumptes més preocupants que han fet de l’inici de curs 2023-2024 el més caòtic dels últims anys. A més s’ha posat de manifest la necessitat d’apostar per l’educació pública que suposa una eina per donar les mateixes oportunitats a tots i totes.

S’ha aprofundit sobre la incorporació de les 2 hores el día 31 d’agost, la no execució de les beques de la FP, la falta de mestres en les escoletes, la preocupació per la llengua  o els problemes del transport.

A més, s’han tractat quines són els aspectes del futur de l’educació valenciana. S’ha fet especial incidència en els següents aspectes: la consolidació de la gratuïtat iniciada per l’educació de 0-3 anys, consolidar el bo infantil, continuar amb la progressiva baixada de ràtio en tots els nivells educatius, continuar l’ampliació del banc de llibres amb la incorporació de batxillerat, la reducció de ràtios amb el compliment de l’acord de plantilles, potenciar la utilització de les noves tecnologies amb la dotació suficient,  la defensa d’una educació igualitària, una política lingüística per defensar una de les nostres senyes d’identitat o posar en dubte el districte únic que pot fer tromtollar les bases d’igualtat del sistema educatiu valencià.