En contra de la sentencia que posa en qüestió el treball per àmbits a l’ESO

Rubén Pacheco: “El treball per àmbits ha sigut motivador per a l’alumnat de l’ESO i és evident que enriqueix l’aprenentatge al tractar un tema des de diferents disciplines”

L’organització d’AMPA manté que tot professor hauria de dominar els continguts de 1er i 2on de l’ESO -equivalents al 7é i 8é de l’antiga EGB- perquè son de “cultura general”.

València. 11/07/2023. Des de la Confederació Gonzalo Anaya han manifestat que “respecten la sentència però no la comparteixen” perquè consideren que el treball per àmbits enriqueix els aprenentatges, els aplica a un context o tema, els tracta de manera global, des de diferents disciplines i camps del saber.  A més, valoren que aquesta metodologia ha funcionat i s’ha comprovat que era motivador per a l’alumnat. 

Però a més,  des de l’organització majoritària d’AMPA mantenen que els continguts de qualsevol matèria de primer i segon de l’ESO  -equivalent a 7é i 8é de l’antiga EGB-, són continguts de cultura general que qualsevol professor de secundària hauria de dominar. 

Han assenyalat que és una “llàstima” que per un sector de professors que evidencien molt poques ganes de treballaren equip, desapareguen els àmbits. “Amb actituds com aquestes  és complicat innovar i treballar amb noves metodologies, combatre el fracàs escolar en l’ESO i la desmotivació de l’alumnat”, han matisat. “Està clar que aquest sector del professorat el que volen és limitar-se a anar a l’aula i fer una classe magistral que provoca desconnexió immediata dels escolars, aprenentatges poc motivadors”, han destacat.

D’altra banda, parlar d’especialistes en les matèries a secundaria és una burla a qualsevol que escolte aquest argument: per presentar-se a una plaça de docent de matemàtiques, no és necessari haver cursat la llicenciatura de matemàtiques, qualsevol títol universitari és prou per presentar-te, i així, amb totes. A més,  son poques les assignatures de les que podem trobar una carrera específica. Tot això implica que, l’ensenyament en secundària ha d’estar impartit per llicenciades/ats amb capacitat de continuar formant-se i construir el contingut de les diverses matèries d’eixe nivell educatiu, per això, en aquest nivell educatiu, el sistema recorre a titulades/ats de grau (antigues/ics llicenciades/ats).

Des de la Gonzalo Anaya manifesten que desconeixen quins son els efectes que pot tindre en la promoció i titulació tindre una matèria menys però que, en tot cas,  fan una crida a mantindre projectes interdisciplinaris com a matèria optativa.