Valoració sobre l’Informe OCDE i la jornada escolar

Hem participat en tertúlies radiofóniques per valorar la jornada escolar i el que diu l’Informe de l’OCDE

Amb Isabel Pastor tractem les últimes dades oferides per l’OCDE i analitzem el sistema educatiu espanyol i l’abandonament escolar amb professionals de la docència. En resum l’Informe de l’OCDE assenyala:

– L’escola compensa desigualtats i evita l’abandonament escolar. Passar més temps als centres educatius és positiu perquè els escolars estan millor atesos i millora el rendiment, principalment en les famílies més vulnerables.

– Millora el rendiment tindre un interval de descans (jornada partida). Sis hores seguides no afavoreixen l’aprenentatge en primària (procés lecto escriptor, coneixements inicials matemàtics, base per a l’èxit educatiu futur)

– A més temps escolar, menys desigualtats.

– Conclou que l’alumnat en condicions socials, econòmic i educatiu estan en desavantatge.

– Indica que hi ha escletxa entre qui pot pagar extraescolars i qui no pot.

–  Proposa fer un estudi i implementació de recursos als centres amb “vulnerabilitat”.

Rubén Pacheco participa a la tertúlia que es pot escoltar ací.