Les famílies amb filles i fills nascuts en 2020-2021, poden sol·licitar plaça escolar als centres públics d’Educació Infantil i Primària a partir del dijous 20 i fins el 28 d’abril.

Des de la Confederació Gonzalo Anaya sabem com d’important és aquest moment. Com a mares i pares recordem la primera vegada que vam escolaritzar a filles i a fills a l’escola pública, la de totes i tots. Ara, a més, diguem #SemprePública perquè el sistema educatiu públic ofereix gratuïtat total des dels 2 anys i al llarg de tot el procés de formació personal, acadèmica i professional. A la xarxa de centres educatius públics s’oferten totes les etapes educatives obligatòries i postobligatòries i sempre estan en continua millora amb la participació de totes i tots.

Si vas a sol·licitar per primera vegada plaça per a Infantil 2 i 3 anys teniu moltes raons per triar les aules públiques dels CEIP. Tenim unes mestres d’Educació Infantil i educadores amb tanta qualificació com respecte cap a la infància. Si necessiteu més raons vos deixem uns apunts:

A l’escola pública es rep una formació humanista d’alta qualitat, orientada al desenvolupament de la persona.

Compta amb l’avantatge que és participativa i es gestiona de manera democràtica, amb la implicació de les mares i pares, del propi alumnat i del personal docent i no docent.

L’escola pública és l’única que garanteix la igualtat en l’educació, sense discriminació per raons ètniques, de gènere o de qualsevol altre tipus.

És inclusiva i garanteix una educació integradora i solidària. A l’escola pública es forma a l’alumnat en valors com la igualtat, la convivència i el respecte a la diversitat.

La pública també destaca per la seua innovació pedagògica, una metodologia educativa més integral, crítica i compromesa, on és important l’aprenentatge d’idiomes, la creativitat, la coeducació i l’experimentació científica.

I això és possible gràcies a un professorat qualificat, que ha accedit a la seua plaça mitjançant un procés selectiu públic que acredita la seua vàlua per a l’acompliment de les seues funcions

Podeu consultar la info en la guia d’admissió