Compartim el butlletí especial sobre la Jornada Escolar

La modificació de la jornada escolar als centres educatius valencians es consultarà a les famílies el proper 11 d’abril de 2022. Des de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya hem preparat aquest butlletí amb l’objectiu que, en aquestes votacions, poseu el benestar de filles i fills per davant dels interessos particulars de cada família i dels sectorials; cosa que també reconeix la norma. Per això, hem contactat amb els experts de referència perquè ens parlen dels efectes dels horaris escolars. Des del punt de vista de la sociologia i la pediatra vos informem dels efectes dels horaris en la vida de la infància. Pretenem que tingueu un contrapunt informatiu a tota la informació que durant les properes setmanes rebreu sobre la jornada escolar triada i aprovada als consells escolars de centre. Vos demanem que tingueu una actitud crítica, proactiva, fonamentada i pacífica. Decidiu amb tota la informació.

Jornada escolar_butlletí_Val_03_2022

Jornada escolar_boletín_Cast_03_2022

La modificación de la jornada escolar en los centros educativos valencianos se consultará a las familias el próximo 11 de abril de 2022.
Desde la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya hemos preparado este boletín con el objetivo que, en estas  votaciones, pongáis el bienestar de hijas e hijos por delante de los intereses particulares de cada familia y de los sectoriales; cosa que también reconoce la norma. Por eso, hemos contactado con los expertos para que nos hablen de los efectos de los horarios escolares. Desde el punto de vista de la sociología y la pediatra nos explican los efectos de los tiempos en la vida de la infancia.
Pretendemos que tengáis un contrapunto informativo a toda la información que durante las próximas semanas recibiréis sobre la jornada escolar elegida y propuesta en los consejos escolares de centro.
Os pedimos que tengáis una actitud crítica, proactiva, fundamentada y pacífica. Decidid con toda la información.