Informació bàsica per a les AMPA: activitats extraescolars

Contestem preguntes sobre les activitats extraescolars segons els protocolos sanitaris.  Ací podeu descarregar el activitatsextraescolars fullet. 

Com s’organitzen les activitats extraescolars? 

Segons el portal aulasegura de Conselleria d’Educació, s’ha de disposar d’un registre amb la relació de l’alumnat assistent. En activitats amb alumnat d’un mateix grup de convivència estable (bambolla) no caldrà mantindre la distància mínima interpersonal d’1,2 m. En la resta de casos s’ha de garantir aquesta distància interpersonal a l’hora de realitzar l’activitat extraescolar.

Es poden barrejar alumnes de diferents grups?

Es recomana mantindre en la mesura que siga possible els grups bambolla (GCE). També es poden incloure alumnes de diferents grups, guardant la distància establerta, amb mascareta ( a partir de 6 anys) i fent un registre obligatori de l’alumnat participant/grup.

Quines són les ràtios?

En les activitats matinals i extraescolars hi ha un màxim de 20 xiquets i xiquetes en l’escenari de nova normalitat, i de 15 en la resta dels nivells d’alerta.

Poden interaccionar els grups d’edats similars en el pati?

Es permetrà la interacció entre grups d’edats similars a l’aire lliure en nova normalitat, però no en la resta dels escenaris de risc.

Els materials es poden compartir?

Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l’activitat extraescolar (pilotes, fitxes d’escacs, cintes, etc.) i realitzar, abans i després de l’activitat, higiene de mans i neteja dels materials entre canvis de grups.