La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya insta a totes les instàncies responsables a lluitar contra l’absentisme escolar

  •  Rubén Pacheco, president de la confederació Gonzalo Anaya: “Fem una crida a tota la comunitat educativa per revertir l’absentisme escolar com un efecte de la pandèmia”.
  • Cosme José Herranz, director del CEIP Profesor Tierno Galván: “Els centres educatius són els principals garants perquè es respecten els drets de la infància i com fem al Port de Sagunt estem alerta per actuar amb els mecanismes de detecció, suport i intervenció per assolir l’absentisme zero”
  • Begoña Díez, portaveu de l’AMPA CEIP Profesor Tierno Galván: “Hi ha que vetlar perquè totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen les mateixes oportunitats educatives”.

08/09/2021. La Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya ha començat el curs 2021-2022 amb una roda de premsa a les portes del CEIP Professor Tierno Galván (Port de Sagunt); una escola escollida per no tindre absentisme escolar i que, junt als centres educatius de Sagunt, treballa activament amb l’Ajuntament, mitjançat un rcartel_RRSS_Beglament i protocol molt efectiu per actuar quan un escolar no assisteix a classe.
Amb aquest centre com a exemple i aprofitant la tornada a la presencialitat total en totes les etapes educatives, el president de la Confederació Gonzalo Anaya Rubén Pacheco ha fet una crida a lluitar contra l’absentisme escolar com a efecte de la crisi sanitària. És per això que des de l’organització integrada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant i 1080 associacions de mares i pares d’alumnes s’han dirigit a totes les instàncies i, principalment, als ajuntaments, als centres educatius i als equips socials de tot el territori valencià per treballar conjuntament per intensificar la vigilància sobre l’absentisme escolar i acomplir amb efectivitat totes les competències i responsabilitats en la matèria per evitar que cap escolar es quede a casa durant la jornada escolar.
En la roda de premsa s’ha compartit la preocupació per treballar per l’èxit educatiu de tothom i pels efectes sobre els escolars que deixa la pandèmia. “Aconseguirem superar la pandèmia quan curem totes les ferides socials, emocionals, culturals i econòmiques que ens ha portat el COVID-19 i que en són també causa de l’absentisme escolar”, ha assenyalat Rubén Pacheco.
D’aquesta manera i des del Port de Sagunt com a referent de lluita contra l’absentisme escolar, el director del CEIP Profesor Tierno Galván ha destacat la comunitat educativa de Sagunt “per estar molt conscienciada i ser proactiva” i la tasca tan important de l’equip municipal d’Educació de l’Ajuntament de Sagunt en la intervenció davant l’absentisme escolar; una lluita que com ha destacat la vicepresidenta de l’AMPA CEIP Tierno Galván Begoña Díaz persegueix que “tots i totes les xiquetes i xiquets tinguen les mateixes oportunitats educatives i que cap escolar es quede a casa”.
Rubén Pacheco ha agraït l’acollida de la roda de premsa a l’equip directiu i l’AMPA i tot seguit han compartit les propostes de la Confederació Gonzalo Anaya a les instruccions sobre absentisme escolar, davant els mitjans de comunicació:
• Millorar la coordinació amb una instrucció conjunta pels professionals implicats en pal·liar l’absentisme escolar. En este punt, insistim en la necessitat de la coordinació entre equips socials de base, l’orientador/a de centre, l’equip docent i l’equip directiu. Caldria crear una única instrucció adreçada als equips docents i directius i als equips socials base dels Ajuntaments per actuar/intervindre davant l’absentisme des de l’aula fins als Serveis Socials Municipals.
• Educador/a social als centres educatius. Les tasques que han d’abastir tutors i tutores per previndre i fer front a l’absentisme escolar i a altres dificultats socials del seu alumnat (fer notificació a la família, carta certificada, convocar a la família, planificar i assumir els acords en el compromís) han d’anar acompanyades/coordinades per la figura de l’educador/a social. L’experiència de la figura d’educadores socials en els centres que ja tenen altres CCAA és molt positiva en eixe sentit.
• Mesures educatives. Per treballar i fer front a l’absentisme escolar, calen també mesures educatives i canvis en les metodologies i del currículum escolar. No solament és un tema que afecta a Serveis socials.
• Comissions d’Absentisme Escolar en els municipis. Aquestes comissions han de tindre una tasca molt més activa i amb altres competències que les que solen tindre habitualment i amb més regularitat.
• Periodicitat CEM i obligatorietat d’informe d’absentisme escolar. Seria important fixar quan el Consell Escolar Municipal ha de tractar el tema de l’absentisme escolar (novembre-febrer-juny) i, hauria de ser obligatori donar informació sobre l’Informe Absentisme Escolar en el municipi a les comissions informatives del plenari.