Hem compartit unes aclariments sobre la LOMLOE per a les AMPA amb el nom Quènot’emboliquen!.