La Confederació Gonzalo Anaya considera la LOMLOE un pas per superar la LOMQE

  • Les AMPA de la pública comparteixen els principis d’equitat i de cohesió social de la nova llei educativa.
  • Josep Albiol: “La LOMLOE  permetrà superar els retrocessos de la LOMQE  i avançar en gratuïtat de l’ensenyament, en equitat educativa en la infància, en inclusió de tot l’alumnat, en coeducació o l’ensenyament en valencià”

18/11/2020. La Confederació Gonzalo Anaya valora com un avanç que la nova norma aspire a regular i a concretar el dret a l’educació en igualtat de condicions a través de l’admissió i l’escolarització equilibrada de l’alumnat dins de la xarxa de centres sostinguts amb fons públics; la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials i amb risc d’exclusió social, el tractament de les llengües cooficials en l’ensenyament o que incorpore la coeducació i la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible del planeta o l’educació laica en valors cívics i democràtics.

Des de la Confederació Gonzalo Anaya recorden que els seus principis fundacionals són treballar per l’escolarització total i gratuïta, dins de la xarxa pública,  la generalització i suficiència en l’oferta de places escolars públiques i gratuïtes en els nivells no obligatoris. “En aquesta línia la LOMLOE és un pas per superar la LOMQE i els seus retrocessos i obri un marc  perquè les autonomies regulen i concreten el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats, reconeguda a la convenció dels Drets de la Infància”, ha manifestat Josep Albiol, president de la Confederació Gonzalo Anaya.  A més, consideren important que es done llum verda a crear les places públiques allà on siguen necessàries per tal d’acabar amb la discriminació social i econòmica present “en una doble xarxa pública i privada concertada que exclou i segrega”, titllà Josep Albiol, qui admet com altre avanç el fet que no es puga cedir sòl públic per crear centres concertats.

A més, des de l’organització que representa a 1.055 associacions de mares i pares de la xarxa pública, assenyalen que la nova llei coincideix amb el nostre principi de defensa d’una escola pluralista i comprensiva, compensadora de desigualtats, que faça efectiva la igualtat de oportunitats, integradora de les diferències del alumnat i que assumisca les peculiaritats característiques del seu entorn, valors tots ells reconeguts a la Constitució, a la carta dels drets humans i tots els tractats internacionals.

Satisfacció amb el tractament de les llengües cooficials en l’ensenyament que reconeix la LOMLOE en tràmit parlamentari. “El nostre objectiu també és potenciar la cultura i la llengua pròpia i considerem molt positiu que la LOMLOE respecte i pose en valor el valencià en l’ensenyament i permeta a les autonomies amb llengua pròpia aplicar les seues normes”, destaca Albiol.