L’Assemblea General ratifica a Josep Albiol com a president de la Confederació Gonzalo Anaya

• Emotiu comiat a Màrius Fullana després de sis anys a la primera línia de l’organitzaJosep Albiol, president de la confederació 20-21ció majoritària d’AMPA
• Josep Albiol: “Hem de seguir demanant millores i inversions a les administracions públiques per poder adaptar l’educació pública a la crisi sanitària en les millors condicions possibles

25/10/2020 Compromissàries i compromissaris de FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA Alacant i FAMPA-València han participat en l’Assemblea General 2020, celebrada dissabte 24 d’octubre, a l’IES Maria Enríquez a la ciutat de Gandia, amb la coordinadora d’AMPA de Gandia com amfitriona. Després de huit mesos amb una intensa activitat virtual, s’ha optat per la presencialitat a l’hora de convocar i organitzar l’assemblea amb totes les mesures de seguretat sanitària.

La junta directiva ha donat compte de la Memòria d’Activitats 2019-2020, l’actualització del Projecte de Treball 2020-2021, ambdós documents incorporen la nova situació generada per la crisi sanitària COVID-19, el Balanç de Comptes i el Pressupost Econòmic. Tots els documents presentats han tingut el vot a favor de la totalitat de les 25 persones compromissàries i s’ha atès i s’ha donat suport a dos aportacions presentades en temps i forma per compromissaris de FAMPA-València.Màrius_comiatambplca
En la sessió extraordinària, companys i companyes de la junta directiva han acomiadat de manera emotiva a Màrius Fullana, que ha estat en la primera línia de la Confederació Gonzalo Anaya, ocupant càrrecs de president (2016-2017 i 2020), vicepresident Primer (2019), secretari d’organització (2018-2019) i secretari d’administració (2015-2016). Màrius Fullana ha estat un actiu i incansable portaveu en mitjans, ponències i debats, company i persona de diàleg i consens, i, per tot això, ha rebut un aplaudiment merescut de l’Assemblea per la seua dedicació voluntària al món de les AMPA, per aportar el seu gra de sorra a millorar l’educació pública perquè contribuïsca a construir un nou demà per les persones i per tota la seua trajectòria al capdavant de la Confederació Gonzalo Anaya.

Josep Albiol, ratificat president de la Confederació Gonzalo Anaya, acabarà el mandat rotatiu corresponent a FAMPA Castelló Penyagolosa durant el primer semestre de 2021. Josep Albiol que compagina la presidència de la Confederació Gonzalo Anaya i de la FAMPA Castelló Penyagolosa, ha assenyalat: “En el context actual, la línia general encomanada per l’Assemblea General és seguir demanant millores i inversions a les administracions perquè l’adaptació de l’educació pública a la crisi sanitària COVID-19 és faça amb les millors condicions possibles” i afig “aquesta inversió s’ha de convertiren prioritària i ha de venir per quedar-se no sols al COVID-19 ans per sempre més”.

Set temes que preocupen a les AMPA

assembleageneral
1) Desigualtats i semipresencialitat educativa
Albiol ha destacat, d’entre els temes de treball per al curs 2020-2021, les desigualtats entre l’alumnat que genera la semipresencialitat educaiu. Les diferències entre els IES de la xarxa pública arran de les mesures sanitàries aplicades provoca que hi haja desigualtats en l’accés a l’escolarització obligatòria, al Batxillerat i a l’FP. “A hores d’ara podem afirmar que no tot l’alumnat rep la formació en les mateixes condicions d’igualtat, per això, l’Assemblea ens demana palesar aquestes circumstàncies, cas per cas, i reivindicar la seua superació”, ha assenyalat el president.
2) La ventilació de les aules i els protocols sanitàris.
Altre tema exposat en l’Assemblea és insistir en què la Generalitat garantisca i millore la seguretat sanitària i la detecció de la malaltia i els protocols als centres educatius , i, de manera especial, done indicacions concretes sobre la ventilació necessària dels centres escolars en concordança amb el risc de contagi del virus.

3) Més formació digital per al professorat, famílies i alumnat
La crisi sanitària ha posat a prova els coneixements en tecnologies de tota la comunitat educativa i per això, les AMPA consideren necessari implementar noves metodologies a les aules per a potenciar l’ús de les tecnologies en l’aprenentatge. Per a l’assemblea general, és imprescindible garantir una completa formació del professorat en metodologies a través de les TIC, a més de facilitar-los els mitjans adequats. Aquesta formació s’ha de fer extensiva a totes les famílies i alumnat.

4) Participació de l’AMPA al centre.
Les AMPA han assenyalat que ara mateix la participació de les AMPA resideix en la voluntat i col·laboració dels equips directius. Per això, insisteixen a Conselleria que facilite la participació de les AMPA als centres escolars a través d’instruccions als equips directius, en la mesura del possible de manera presencial. També la difusió de la seua activitat, mitjançant els canals de comunicació del centre educatiu, per tal que les famílies coneguen les AMPA i puguen participar-hi.

5) Excessiva rotació
Aquest és un problema estructural previ a la pandèmia que afecta a les comarques d’Interior i el sud d’Alacant sobre tot, però que es veu més agreujada amb la situació sanitària. Les convocatòries de places docents de difícil cobertura solament són una solució puntual o parcial a un problema crònic en el sistema educatiu valencià que també provoca greuges i desigualtat en l’alumnat en funció del lloc on habite. L’Assemblea ha demanat normes que garantisquen l’ estabilitat de les plantilles.

6) Canvi de metodologies i revisió currículum
Una situació educativa com l’actual requereix la simplificació del currículum i impulsar les metodologies adaptades a l’alumne i a la seua individualitat. Per això, l’Assemblea ha acordat continuar demanant la derogació de la LOMQE i una nova llei que contemple una revisió dels currículums i l’actualització metodològica centrada en les competències per a la vida de l’alumnat, necessàries per a adaptar-se a l’entorn i a la situació i que possibiliten desenvolupar l’autonomia, el pensament crític i la capacitat de reflexió de l’alumnat.

7) Inversió sostinguda en educació.
Han assenyalat tots els esforços del govern de l’Estat i de la Generalitat, en termes d’inversió en l’educació, per a aquest curs 2020-21. Demanen que la inversió en educació continue creixent en els cursos següents. “És necessari invertir en educació de titularitat pública i arribar al 7% del PIB o més, per a compensar anys i anys de mancances que ara s’han evidenciat amb la crisi sanitària, tot amb l’objectiu de convertir l’educació pública valenciana en un referent i en la màxima prioritat, en la garantia de futur de la nostra societat”, ha destacat Josep Albiol en nom de l’Assemblea.

 

junta directiva