Convocades les beques MEC per alumnat d’estudis no universitaris i universitaris

L’alumnat de secundària, Batxillerat, FP, Ensenyaments Artístics, Esportius, Idiomes (EOI) i Universitat així com aquells alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu poden tramitar la beca MEC.

El termini de presentació és per a estudis no universitaris fins finals de setembre ( 26 de setembre) i per a estudis universitaris fins a la meitat d’octubre. Les beques es tramiten de manera telemàtica a la seu electrònica del Ministeri. Podeu ampliar la informació en la web:  http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/becas-ayudas.html