Les AMPA poden justificar la subvenció d’activitats de participació i formació fins el 13 de setembre

La Conselleria d’Educació ha formulat una correcció d’errades que podeu consultar ací  i per la qual, el termini per presentar les memòries justificatives s’ha ampliat fins el 13 de setembre.

Així les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes que tinguen subvenció concedida per a activitats de participació, associació i formació disposen de més temps per preparar la justificació econòmica i la memòria d’activitats.