Informació sobre les beques de transport i menjador escolar

Adjuntem Resolucions publicades al DOGV del 14 de juny de 2019 referents a les ajudes de transport i menjador, així com les condicions per utilitzar transport.

AJUDES TRANSPORT:

 • Destinades a alumnat d’Educació Infantil 2n Cicle, E. Primària, ESO i E. Especial.
 • En règim de concurrència competitiva.
 • Import global ajuda 1.850.600€ (183.600€ mes que el curs passat.)
 • Model únic d’imprès per a menjador i transport.
 • Es pot tramitar a partir del 15 de juny. Els que demanaren el curs passat sols han d’entrar en la Web Família i  descarregar el esborrany.
 • Si són nous demanant l’ajuda cal presentar Annex I i documentació acreditativa.

Accés a la Resolució sobre les beques de transport escolar

 

AJUDES MENJADOR:

 • Destinades a Educació Infantil, E. Primària, ESO, i E. Especial. (s’inclou l’alumnat que participa al programa d’incorporació 2-3 anys)
 • En règim de concurrència competitiva.
 • Import global de l’ajuda: 72.740.000€ (890.000€ més que el curs passat)
 • Els imports màxims de les ajudes són: E.I. E.P. i ESO fins a 4.25€, E.E. fins a 5,44€, i Escola-llar fins a 12,25€
 • Beneficiaris directes import màxim, la resta baremació.

Per  considerar-te beneficiari directe cal:

 • Estar escolaritzar obligatòriament en un centre d’un municipi diferent a la teua residencia.
 • Educació Especial.
 • Acolliment familiar o residencial.
 • Fill o filla de víctima de violència de gènere.
 • Víctimes de terrorisme
 • Alumnat destinatari de la renda valenciana d’inclusió.

Accés a la Resolució sobre beques de menjador escolar