Beniarrés es mobilitza per a evitar la marxa d’una alumna del seu aulari per falta de fisioterapeuta

Família, escola, AMPA i Ajuntament uneixen esforços per demanar a la Conselleria que garantisca la dotació de personal en compliment del Decret d’Inclusió

Beniarrés en ple s’ha mobilitzat per evitar la pèrdua d’una alumna a l’aulari de Perputxent.  Al curs vinent, Belinda passarà a primer de Primària, però la falta de servei de fisioteràpia al col·legi podria obligar-la a haver de canviar d’escola.

Belinda, que ara té 6 anys, pateix des del naixement una paràlisi cerebral infantil hemiplègica. D’acord amb el seu diagnòstic necessita una hora diària de tractament amb fisioteràpia, un servei que manca al xicotet municipi de Beniarrés. Des dels 3 anys d’edat, la xiqueta ha estat escolaritzada a l’escola Perputxent, un aulari amb 49 alumnes que està integrat al Centre Rural Agrupat (CRA) Riu Serpis, que escolaritza els xiquets de Beniarrés i Lorxa, a l’interior d’Alacant. Des d’aleshores, la família ha estat acompanyant a Belinda a Cocentaina, al CEIP San Juan Bosco, on sí compten amb un fisioterapeuta i que és el centre de referència per als xiquets dels municipis de la zona, com també Muro. “Belinda aquest curs no ha pogut ser avaluada d’Anglés perquè sempre es perd eixa classe”, explica sa mare, Belinda Sellés.

L’hemiplegia que pateix la xiqueta “va molt unida al desenvolupament i progressivament han anat augmentant les necessitats de fisioteràpia”, segons indica la metgessa rehabilitadora, qui ha recomanat al seu informe que l’atenció mèdica es realitze al propi col·legi: “El col·legi on es troba escolaritzada creiem que és el lloc idoni per a la realització d’aquest tractament, amb l’objecte d’alterar el menys possible l’horari de la pacient i facilitar als pares l’assistència a aquest”. Segons detalla la família, el trasllat a Cocentaina suposa perdre dues hores d’escola. El curs que ve comença ja la Primària i “perdre dues hores de classe cada dia considerem que és molt perjudicial per a la xiqueta”, assenyala la mare.

A principis d’aquest curs, la família va començar a moure’s per tractar d’aconseguir la permanència de la xiqueta al seu col·legi, tal i com recomanen les directrius sobre inclusió a l’escola de la pròpia Conselleria d’Educació, com la recentment aprovada Ordre de resposta educativa inclusiva, que a l’article 11.2 estableix que els centres docents “han de preveure els procediments d’actuació per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, i especialment per a l’alumnat que té una discapacitat o alguna limitació funcional, permanent o transitòria, a fi de garantir-ne la salut i la seguretat i eliminar la situació de desavantatge associada a aquestes circumstàncies”.  O l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que en relació a les atencions dels xiquets i joves amb discapacitat suggereix “una intervenció més global i funcional, centrada en la participació activa i autònoma del xiquet en l’entorn en el qual exerceix habitualment la seua activitat, que afavorisca el seu desenvolupament personal i social, l’adquisició d’habilitats i coneixements, i el sentiment de pertinença a un grup o comunitat”. I evitar, així, el trasllat de la xiqueta al col·legi de Cocentaina.

“Volem que ens ajuden a trobar una solució que no siga traure a la xiqueta de la seua escola, del seu entorn, del seu context, del lloc on es socialitza”, diu la mare. Amb aquest prec, la família va acudir a l’AMPA de Perputxent, a la Federació d’AMPA Enric Valor d’Alacant i a la Confederació Gonzalo Anaya per obtindre assessorament i ajuda, i van iniciar una campanya d’arreplega de signatures amb el suport del claustre i del Consell Escolar del centre, on demanaven: “De la mateixa manera que es desplacen d’altres especialistes com la logopeda, l’orientador, el psicopedagog i, fins i tot, els mateixos mestres, creiem necessari i indispensable que el fisioterapeuta es desplace fins el centre on està escolaritzada la xiqueta per poder portar a terme la seua rehabilitació i que, d’aquesta manera, perda el mínim de temps possible de classe”. Les signatures arreplegades les han entregades a la Direcció Territorial d’Educació a Alacant, però encara no han obtingut resposta.

Paral·lelament, l’escola va iniciar també gestions per demanar un servei itinerant de fisioteràpia que poguera fer-se càrrec de les necessitats de la seua alumna. I també l’Ajuntament de Beniarrés va fer costat a la família i el 12 d’abril de 2018 va aprovar amb la unanimitat de totes les forces polítiques una moció per demanar a la Conselleria d’Educació “l’estudi i posada en marxa del desplaçament d’aquest professional (fisioterapeuta) al nostre municipi, puix altres conselleries ja han posat en marxa programes itinerants com és el cas del centre Dona 24 hores, perquè els municipis menuts com Beniarrés no desertitzen per falta de recursos”.

En paraules de l’alcalde, Francisco Sellés: “El nostre poble no està disposat a perdre més alumnes perquè Educació no done més solucions. Estem parlant d’un col·legi de pocs xiquets i no estaria gens bé que Belinda s’haguera de marxar. Com a Ajuntament no ens convé”.

A pesar de totes les gestions, a hores d’ara l’única opció amb què compta Belinda és acudir al seu centre de referència, el CEIP San Juan Bosco de Cocentaina, per poder fer la rehabilitació que necessita. Des de la Confederació Gonzalo Anaya s’ha contactat amb responsables de la Conselleria d’Educació per tractar d’aconseguir per a l’aulari de Beniarrés els recursos que necessita per evitar el trasllat de la xiqueta. També l’Ajuntament s’ha compromés a ajudar econòmicament a la dotació del material per al fisioterapeuta i la comunitat educativa es faria càrrec d’adequar un espai dintre de l’escola on el fisioterapeuta podria dur a terme les sessions. “Entre tots, l’AMPA, la família, l’Ajuntament i nosaltres, ho faríem”, comenten des del col·legi. Beniarrés en ple confia en què abans de que concloga el període de matriculació, obert el 9 de maig, puguen obtindre de la Conselleria d’Educació una resposta que permeta a Belinda quedar-se al seu poble.