Demanem una comissió per a tractar les activitats extraescolars

Les famílies de l’escola pública hem rebut molt satisfactòriament la moratòria per aquest curs que la Conselleria d’Educació ha anunciat respecte a l’aplicació de la Resolució del 27 de juny on es tracta la gestió de les activitats extraescolars. Per a les mares i pares aquesta decisió de la Conselleria respon a les peticions, inquietuds i queixes de les AMPA sobre aquest tema. Per això, des de la Gonzalo Anaya considerem que la moratòria ha de ser una oportunitat perquè la comunitat educativa participe en la redacció d’una norma que garantisca la qualitat de les activitatsextraescolarsdelsnostresfills i filles.

En concret, per a les AMPA, les activitats extraescolarssónavui un delseixosfonamentals de la seua activitat, a més d’altres tasques importants que realitzen en els centres educatius. “En aquestsentit, entenem que l’opinió de les famíliesi l’experiència ésimportantperquèfins el moment han ofert una sèrie d’activitats adaptada a les necessitatsdels centres i de l’alumnatambgaranties i com a base de la conciliació familiar”, afig Txomin Angós, President de la Confederació Gonzalo Anaya.

Per a consensuar una norma per a la gestió de les activitats extraescolars, les mares i pares de l’escola pública demanem la constitució d’una comissió de treball formada per tots els agents de la comunitat educativa. Aquesta comissió  pot formar part de la Mesa de Mares i Pares o de qualsevol altre òrgan competent. L’objectiu és que participen conjuntament i no separadament les parts implicades. Aquesta és una experiència que ja s’ha fet amb el tema de xarxa llibres i en qüestions referents als menjadors escolars. Aquestes comissions treballen directament amb les AMPA implicades i aprofiten l’experiència d’aquestes.

Volem que les activitats extraescolars oferisquen un aprenentatge de qualitat que complemente amb garanties al que es realitza a l’horari lectiu, independentment del tipus de jornada que tinguen els centres.

Creiem que entre tots i totes, trobarem la fórmula que millor s’adapte a les diferents situacions i que garantisca l’accés a totes les activitats als xiquets i xiquetes sense cap tipus de discriminació.

Un dels punts que proposem per a tractar a la comissió de treball és que l’Administració destine un pressupost específic per a les activitats extraescolars  en elspressupostos de la Generalitat per al pròxim any perquè hem de tendir a la total gratuïtat.