Publicades les instruccions d’inici de curs 2018-19