2018-06-07_Resolució 7 de juny, ajudes Ampa normalització lingüistica