2018-06-07_Extracte Resol.Ajudes norma.lingüistica