Les AMPA no coneixen el protocol d’atenció sanitària de Conselleria

El protocol que regula l’actuació sanitària en els centres educatius públics està vigent fa més d’un any. Però la realitat  és que les famílies no coneixen quines són les atencions sanitàries a les quals tenen dret els seus fills i filles dins del col·legi.
L’Agrupació per a l’Atenció Sanitària en els Centres Educatius, de la qual formem part, ha reiterat en nombroses ocasions a les Conselleries implicades, Educació, Sanitat i Benestar Social,  que és necessari que les famílies coneguen els serveis d’atenció que ha de rebre els seus fills i filles segons el protocol. Per açò, demanem fa un any que coincidint amb el període de matriculació, l’Administració informara de la normativa, perquè de cara al pròxim curs, les famílies tingueren temps per a informar als centres educatius de les necessitats que presenten cadascun dels seus fills perquè l’atenció sanitària que reberen durant el curs fóra real i eficaç. “Si actuem amb temps, és a dir, des d’ara que les famílies matriculen als seus fills, aquestes poden informar de la situació de salut dels seus fills, i així, els centres educatius i els sanitaris tenen més marge per a coodinarl’atenció des del començament de curs. Així l’alumnat està degudament atès i les famílies més tranquil·les”. Aquest va ser el compromís al que arribem l’Agrupació amb tres directors/as generals de les Conselleries d’Educació i Sanitati no s’ha complit.

Des que es va engegar el protocol d’atenció sanitària en els col·legis hem vist una descoordinació entre els centres educatius i sanitaris, que es podria reduir si actuem amb temps. També permetria que l’equip docent poguera formar-se millor sobre les característiques de les malalties cròniques que haurà de fer front durant el curs i sobre com actuar en cada cas. La formació la realitzaria el personal dels centres de salut. A més, l’Agrupació va reclamar a l’Administració Autonòmica la presència del personal sanitari en els centres educatius no solament per a formació si no sempre que fóra necessari com està passant en altres Comunitats Autònomes com Murcia.

Encara que considerem que normalitzar l’atenció sanitària en els col·legis és un pas feia avance, volem evidenciar que a dia d’avui, són moltes les famílies les que són requerides pel personal del centre perquè acudisquen a donar aquest suport sanitari als seus fills, en molts casos per a administrar la medicació pertinent, amb el perjudici que açò comporta per a les famílies, sobretot referent a la conciliació laboral. A més, la condició de salut d’aquests alumnes i alumnes és un obstacle en la majoria d’ocasions perquè puguen realitzar amb normalitat algunes activitats fora de l’horari lectiu, la qual cosa dificulta la integració real d’aquest col·lectiu en el seu entorn educatiu.
La falta d’informació de les famílies i de formació del personal docent, que en molts casos no saben com actuar, fan que el protocol no siga tot l’efectiu que podia ser si no ho acompanyem de més recursos i més difusió.
L’agrupació formada per 69 associacions, entre les quals es troba la Confederació Gonzalo Anaya, contínua esperant resposta a les al·legacions presentades l’any passat sobre el protocol i continua esperant al fet que se’ns convoque per a reunir-nos amb les Conselleries implicades.

Protocol d’Atenció Sanitària de Conselleria