Considerem discriminatori que les AMPA es queden fora de les ajudes al valencià

La resolució del 7 de març de 2018 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport en la qual es convoquen ajudes per al foment del valencià en associacions sense ànim de lucre deixa fora a les AMPA dels centres educatius.

L’article 3 de l’esmentada resolució diu explícitament en el punt 1.2. “No podran presentar-se a aquesta modalitat les associacions de mares i pares dels centres educatius”. Com a confederació majoritària de l’escola pública que abasta a més d’1.000 AMPA demanem que se suprimisca aquest punt de la resolució ja que considerem que és discriminatori per a les associacions de pares i mares perquè no aposta per la participació i els limita en el foment del valencià en les activitats que realitzen.

Les associacions de mares i pares són associacions sense ànim de lucre que treballen dia a dia per a millorar la qualitat de l’ensenyament dels seus fills i filles i per incrementar, en la majoria de casos, l’ús del valencià dins i fora de les aules. “Creiem que deixar fora a les AMPA en aquesta convocatòria és incoherent amb l’esforç que des de l’Administració s’està fent per a fomentar l’ús del valencià en els centres educatius i l’esforç que es demanda a la comunitat educativa per a avançar junts cap a un plurilingüisme real. La majoria de les AMPA de l’escola pública creu en l’ensenyament plurilingüe i moltes de les activitats que organitzen durant el curs van dirigides a fomentar l’ús de la nostra llengua. Si no permetem que les AMPA accedisquen a ajudes que amb les quals puguen avançar en el foment de la llengua, estem donant passos en contradirección i ralentint la creació de col·legis plurilingües reals”.

A més, aquesta subvenció per al foment del valencià és una de les poques ajudes que ofereix l’Administració Autonòmica, a dia d’avui, que es poden demanar d’una manera no telemàtica, és a dir, que requereix un tràmit més accessible per a les AMPA, que no exigeix disposar de material informàtic i programes actualitzats.

Les associacions de mares i pares compten amb pocs recursos per a realitzar les activitats en el centre, la qual cosa suposa que la majoria no tenen accés a ordinadors i programes actualitzats que els permeten presentar les sol·licituds d’ajudes telemàticament. Si moltes d’aquestes associacions no van a poder accedir a aquestes convocatòries digitals i a més, les deixem fora d’ajudes com la qual s’ha publicat avui que no els exigeix disposar d’aqueixos recursos, estem limitant el paper de les famílies en els centres educatius, estem fent un pas cap a arrere quant a participació dels pares i mares dins de la comunitat educativa.

Enllaç a la subvenció