Les instruccions sobre la jornada escolar arriben tard

Les instruccions publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana arriben tard. Tenim constància que molts centres educatius de les tres províncies ja han celebrat els consells escolars extraordinaris per a aprovar els projectes de jornada escolar per al pròxim curs i ho han fet sense tenir sobre la taula les instruccions oficials per les quals es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i autorització per a gestionar la jornada escolar.

A 7 dies que s’acabe el termini perquè els col·legis presenten les seues propostes de canvi de jornada, es concreten condicions sobre aspectes tan importants com el caràcter de les activitats extraescolars o la distribució d’ajudes per a sufragar el cost d’una part de les mateixes. Amb aquests terminis, les famílies no podem participar amb garanties en un procés que considerem important per als nostres fills i filles.
Precisament, sobre les activitats extraescolars, volem ser contundent davant l’enunciat de la normativa que estableix la possibilitat que el centre puga engegar activitats extraescolars no gratuïtes. Un dels nostres objectius és que l’ensenyament siga gratuït i de qualitat, i per tant, igualitària per a tots i totes, perquè entenem que el coneixement i l’aprenentatge no ha de tenir traves de cap tipus, i molt menys de tipus econòmic.
La normativa de la Conselleria en la qual es contempla la possibilitat que algunes activitats extraescolars siguen de pagament no s’ajusta al nostre concepte d’escola pública, en la qual tot l’alumnat ha de tenir els mateixos drets si volem aconseguir un ensenyament democràtic.
La solució que planteja la norma per a evitar la discriminació d’accés a algunes activitats per motius econòmics d’aportar ajudes als xiquets i xiquetes segons la distribució de les beques de menjador no convenç a les nostres famílies. Ens posem en el paper dels escolars que no es queden en el menjador habitualment i els recursos del qual socioecómicos també poden ser massa baixos per a pagar activitats extraescolars. En aquests casos, s’està discriminant a aquests xiquets i xiquetes. D’altra banda, l’opció que contempla la norma sobre que els centres poden decidir en els consells escolars si és necessari cobrir el cost de les activitats d’alguns xiquets sense recursos, ens fa plantejar-nos, amb quins criteris es van a prendre aqueixes decisions i quins barems que es va a aplicar.
Esperem que aquestes mesures d’incrementar les ajudes per a les activitats extraescolars es traduïsca a augmentar el pressupost destinat a les beques de menjador pel que fa a enguany i que, per tant, el pagament de les activitats extraescolars no reduïsca el nombre de xiquets i xiquetes becats el pròxim curs.
D’altra banda, les famílies seguim demanant informació i dades sobre les avaluacions que Conselleria es va comprometre a realitzar per a valorar el funcionament de la nova jornada escolar en els centres en els quals s’ha realitzat el canvi. Ens agradaria tenir aquestes dades perquè els pares i mares que vagen a votar el pròxim mes d’abril ho facen des de la responsabilitat de triar el millor per a l’aprenentatge i el benestar del seu fill i filla, i açò entenem que és possible si estem informats/as. Així mateix, si hi haguera estudis comparatius oficials sobre resultats acadèmics i del benestar dels estudiants dels diferents tipus de jornades, seria interessant accedir a ells per a exercir amb més garantias el nostre dret al vot.