Volem que la nova llei de Plurilingüisme es tracte als òrgans educatius

Lleis tan importants com la nova norma sobre el plurilingüisme que s’implantarà el pròxim curs hauria d’haver seguit el procediment habitual que segueixen altres temes d’interès en matèria d’educació.
La comunitat educativa està representada en els òrgans consultius, Mesa de Mares i Pares i Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, i han de ser en aquests òrgans en els quals les entitats que els formen, incloses lesrepresentantivas de les famílies, han de participar aportant idees, propostes i debatent la norma des de l’inici.
Perquè el debat que ahir es va plantejar en Les Corts sobre la nova Llei de Plurilingüisme no ha arreplegat l’opinió de totes les parts de la comunitat educativa. Molts col·lectius de l’àmbit educatiu, com la Confederació Gonzalo Anaya, no va participar en el parlament valencià.

Volem un debat més obert i més felixible en el qual participen tots els col·lectius que formen la comunitat educativa perquè la norma es construïsca en un ambient plural i siga una norma consensuada.
A més de manifestar la nostra opinió sobre els procediments d’elaboració i aprovació de l’esmentada llei, esperem que la nova norma done estabilitat als estudiants, a les famílies i a la comunitat educativa, perquè l’ensenyament plurilingüe siga real i definitiva.