LA FAMPA ENRIC VALOR INFORMA A CONSELLERIA DE LES NECESSITATS DEL CEIP LOS DOLSES I DE LA VEGA BAIXA

El president de la Fampa Enric Valor d’Alacant i president del Ampa del CEIP Los Dolses, Txomin Angos, al costat de la Direcció del centre, van rebre en les seues instal·lacions divendres passat al Director de Política Educativa, Jaume Fullana al costat de representants de la Direcció General de Política Lingüística per a tractar aspectes de millora en la qualitat educativa i sobretot en l’educació plurilingüe.
La Direcció del centre  i el Ampa van entendre com un gest de bona voluntat per part de l’administració visitar el CEIP Los Dolses per a conèixer de primera mà les seues necessitats i tractar de resoldre-les de la manera més efectiva possible tenint en compte les particularitats especials del centre. Una d’elles és la varietat lingüística que presenta el centre. 45 nacionalitats entre els matriculats i un alumnat que en la seua majoria té com a llengua materna un idioma diferent al castellà. Aquesta situació tan particular, obliga, i així li’l van transmetre a l’Administració, a aplicar solucions molt concretes i adaptades per a aconseguir avanços en la inclusió lingüística i en l’aprenentatge de les dues llengües cooficials, el castellà i el valencià.
La petició d’avançar en l’aprenentatge de les dues llengües cooficials es fa extensible per a la FAMPA Enric Valor d’Alacant a tots els centres públics de la comarca de la Vega Baixa. Per a aconseguir-ho, els pares i mares de l’Enric Valor exigeixen més recursos que es traduïsquen en més professors de valencià, degudament qualificats per a impartir les classes amb la qualitat necessària per a un correcte aprenentatge de la llengua. “Moltes famílies volem que s’aprenga valencià en la Vega Baixa però volem un aprenentatge amb garanties, amb professors competents perquè els nostres fills i filles obtinguen un ensenyament plurilingüe que els aporte eines de cara a la incorporació en el món laboral.” defensa el President de la FAMPA Enric Valor i President de l’AMPA del col·legi Los Dolses, Txomin Angos.

La petició a Conselleria sobre les necessitats lingüístiques de la comarca es trasllada als centres de primària i secundària. L’objectiu és que el model plurilingüe siga continue, que s’oferisca la possibilitat d’aprendre les dues llengües cooficials i d’una llengua estrangera des d’infantil i primària i continuar en secundària per a obtenir un coneixement multilingüe adequat de cara al pas a la universitat.
La situació actual de la Vega Baixa és que la majoria dels alumnes accedeixen a ensenyaments secundaris sense conèixer el valencià i l’aprenentatge llavors resulta més costós i s’aconsegueixen menys competències lingüístiques que si començaren en edats més primerenques. “Els majors problemes els tenen sobretot els alumnes que cursen ara 5º i 6º de primària que no han rebut una formació adequada en valencià i trobaran dificultats quan comencen en l’ESO.”, afig Angos.
L’equip directiu dels Dolses i el Ampa també van posar en coneixement del Director General de Política Educativa altres necessitats urgents del centre com és aconseguir la inclusió real a través de més recursos, més professorat, i més reforços en aspectes concrets amb l’objectiu que els alumnes reben una educació pública de qualitat. “Agraïm la visita de l’Administració al centre, el seu interès i la seua voluntat de millorar la situació actual. Esperem que aquest primer pas es traduïsca en mesures concretes per a engegar-les en el menor temps possible.” conclou Angos.