Em solidaritzem amb el professorat funcionari interí