S’ha publicat la Resolució per la que es convoca la concesió d’ajudes de menjador escolar 2017-2018.

Resolució 22-5-17.- Ajudes de menjador escolar.

Poden gaudir de les ajudes:

  1. L’ alumnat escolaritzat als nivells de segón cicle d’ Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatoria.
  2. A l’ alumnat dels centres específics d’ educació especial de titularitat  de la Generalitat.
  3. A l’ alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de Primer cicle dels centres que participen al  projecte experimental d’ incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys als col.legis d’ Educació Infantil i Primària de titularitat  de la Generalitat

L’alumnat beneficiari  d’ ajudes de menjador escolar per al curs 2017-2018 rebrà per dia:

  • Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO fins a 4,25 €
  • Per a Educació Especial fins a 5,44 €
  • Per a escola- llar fins 12,25 €

El preu diari del servei  de menjador durant  el curs escolar 2017- 2018 no serà superior a 4,25 euros.