Alta participació de les famílies a les votacions per a triar la jornada escolar

 

La confederació Gonzalo Anaya dóna les gràcies a les famílies que han participat en la consulta per a triar la jornada escolar. “Hem tingut l’oportunitat de decidir sobre l’educació dels nostres fills i filles i havíem d’exercir aqueix dret des de la responsabilitat” indica Màrius Fullanaqui afig, “esperem tenir índexs tan alts de participació en pròximes votacions com les quals es convocaran per a triar els consells escolars”.

D’altra banda, “lamentem profundament que aquest procés d’elecció de la jornada escolar haja provocat, en alguns casos, enfrontaments innecessaris ja que tots compartim l’objectiu comú de lluitar per millorar la qualitat de l’ensenyament públic. En aqueix sentit, entenem que la comunitat edudativa hauria d’haver realitzat una reflexió en comú pensant en el benestar dels nostres fills i filles, que és el veritablement important”, conclou Fullana.

Les dades arreplegades fins al moment situen la participació en un 76%, un índex alt que no varia molt si ho desglossem per províncies; Alacant amb un 77% de participació i València i Castelló amb un 75%.

Amb les dades que manegem fins al moment, 181 centres han dit que sí a la jornada contínua, dels 274 que van enviar ahir les dades. Falten per tant conèixer el resultat de 52 centres.

A Alacant dels 97 centres anomenats a votar, 59 han votat a favor de la jornada contínua de moment, falten centres per comptabilitzar.

A València dels 162 centres que han votat, es tenen dades de 142 centres i d’aquests, 94 centres han obtingut el sí a la modificació de l’horari de jornada escolar.

Encara amb aquestes dades provisionals i quan falten alguns centres per aportar el resultat, podem avançar que s’han registrat incidències en alguns centres “ i per aquest motiu ens tornem a acostar a les famílies per a informar-los sobre el procediment que han de seguir si consideren que el procés de votació ha incomplit algun punt de la normativa.

Des d’avui es poden presentar recursos d’alzada per a manifestar el desacord sobre algun aspecte del procediment ocorregut en el centre durant el procés de votació. Aquest recurs es presentarà en la Direcció territorial i anirà dirigit a la Comissió de Coordinació del Procés.

Els recursos alzada es podran presentar en el període d’un mes des de la votació, tal com s’indica en l’ordre que regula la jornada escolar en el punt 13 de l’article 8. La Direcció territorial resoldrà en un temps màxim de 3 mesos.

Des de la Confederació Gonzalo Anaya esperem que les Direccions Territorials siguen àgils a l’hora de resoldre les incidències per a conèixer al més prompte possible l’autorització definitiva de la conselleria perquè es produïsca o no el canvi de jornada escolar en els casos que no estiguen clars. La premura ve pels terminis de matriculació. Les famílies han de tenir clar, amb temps suficient, quina jornada escolar té cada centre abans de matricular als seus fills i filles en l’escola pública.