VOT PARTICULAR que hem presentat al CECV sobre els concerts educatius

Seguint amb el nostre objectiu de millorar l’escola pública per a dignificar-la i convertir-la en la primera opció educativa per a les famílies, hem presentat en el CECV un vot particular per a defensar l’ensenyament que volem.


La Confederació Gonzalo Anaya a la reunió de la Comissió Permanent del dia 21 de desembre,  ja hem presentat una Esmena  per a dir NO a la Renovació de Concerts de Centres Educatius.

 

La concertació que l’any 1985 es va establir de manera subsidiària quan es va estendre la educació obligatòria es va crear amb la idea que fóra una qüestió transitòria mentre s’establia la xarxa de centres totalment públics. Això no ha estat així convertint part de l’educació de les nostres filles i fills, els i les del poble treballador, en un negoci. Nosaltres lluitem perquè l’educació siga universal, integral, de qualitat i gratuïta (a més de laica, coeducativa i on el valencià tinga un paper principal aconseguint que el nostre alumnat acabe assolint les competències necessàries per tenir un coneixement total de les dues llegües oficials, a més d’altres, és per això també que ens oposem a la LOMQE) i no podem acceptar que això no siga així. Només hem de mirar al nostre voltant, a la majoria d’estats europeus entre d’altres, per veure que els sistemes educatius que millor funcionen són aquells que tenen una xarxa pública universal.

Reconeguem la feina que els centres concertats han realitzat i realitzen actualment en el àmbit educatiu, però la nostra línia es un altra. Demanem una aposta per l’ensenyament públic, incrementant el seu prestigi i destinant al seu funcionament del dia a dia mes recursos per a que els nostres fills i filles reben un ensenyament de qualitat. Es un dels valors que defensem i per el que seguirem lluitant. S’ha d’invertir en l’educació pública.

Ara és el moment que, aprofitant que el nou govern duia als seus programes l’aposta pel sistema públic, les persones que han confiat amb ells i elles majoritàriament vegen com això es realitza.  Hem patit molts anys de retallades al sistema públic que s’han centrat en els centres educatius públics. És hora de capgirar aquesta situació. Hem vist com s’han tancat moltes unitats i centres públics. Hem vist com s’ha desprestigiat els sistema públic amb una campanya contrària, tant per la manca de recursos, com de la creació d’un corrent d’opinió orquestrat de que era millor un altre sistema.

És hora d’aprofitar la baixada de matrícula en els centres públics per tornar a emplenar-los i no renovar la concertació. Alhora que invertir en els públics per elevar la seua qualitat i també crear-ne de nous o passant els concertats al sistema públic per tal d’universalitzar l’ensenyament totalment públic.

Insistim en que valorem el treball de la educació concertada allí on no aplega la pública, perquè on coincideixen tendeixen a segregar a l’alumnat i a les famílies econòmicament, ideològicament o per credo religiós. Tot això no ho fa la pública que és la de tots. El sistema totalment públic garanteix la igualtat. La suposada llibertat d’elecció no apareix en la Constitució. La garantia d’un sistema de qualitat i universal s’estableix en una xarxa totalment pública. En aquest procés tampoc volem que el professorat que treballa als centres concertats veja afectats els seus llocs de treball. Cal buscar solucions a aquestes treballadores i treballadors en el moment en què anem acabant en la concertació en cas que desapareguin aquests centres. Nosaltres també volem explicar a les famílies que pensen que un sistema alternatiu al públic és millor, aquelles famílies que com nosaltres són gent treballadora, que el millor sistema és el públic per les raons que hem apuntat. En qualsevol cas, aquelles famílies que vulguen un sistema alternatiu haurien de costejar-se’l. No tenim perquè costejar-lo la resta de famílies.

Finalment, a les famílies federades en la Gonzalo Anaya ens haguera agradat haver pogut participar en la discussió del decret des de la seua gestació i valorem negativament el fet que una qüestió que nosaltres considerem cabdal se’ns haja presentat per via d’urgència sense haver donat temps a parlar-ne prèviament ni gairebé a meditar el seu contingut.

Es per tot això que, des de la Confederació Gonzalo Anaya, NO podem votar favorablement aquest projecte de regulació de Reglament de Concerts Educatius al País Valencià, que es presenta en la Comissió Permanent.

Màrius Josep Fullana i Alfonso

Membre titular de la Comissió Permanent del CECV  en representació de  la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya.