FAPA-València es reuneix amb el Secretari Autonòmic d’Educació

El president de FAPA-València, Màrius Fullana, s’ha reunit amb el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, per a tractar diverses assumptes de l’interès de les famílies. Fullana, que ha estat acompanyat de la secretària general de FAPA, Ester Concepción, i de Eulalia Villanueva, membre de l’Executiva, ha criticat el retràs en la normativa i la implantació problemàtica, y ha mostrat la seua preocupació pel fet que hi ha centres públics que han manifestat la seua intenció de no crear bancs de llibres, malgrat l’obligació legal que hi ha. També ha advertit sobre centres on s’està donant una informació errònia a les famílies, com que no es costejaran els manuals nous per la implantació de la LOMQE en segon y quart d’ESO.

També s’ha mostrat preocupació perquè els centres no reben els diners a temps per a comprar els nous llibres, ja que ni tan sols han cobrat el pressupost per al funcionament ordinari des de gener. Igualment, s’ha assenyalat que en moltes centres n’estan portant els bancs com a comunitat educativa, amb la participació de les famílies en la forma d’organització.

El secretari autonòmic ha assegurat que la partida estarà a temps i ha remarcat que cal complir la norma i també ha explicat que en les concertats no és preceptiu perquè la Confederació Catòlica de Pares d’Alumnes (CONCAPA) ha recorregut l’Ordre davant del Consell Jurídic Consultiu per a eludir la obligatorietat. No obstant això, ha aclarit que les famílies del concertats participants han de retornar els llibres, encara que no es posen en marxa bancs, i que eixos llibres passaran a la xarxa pública, en referència a les indicacions d’alguns centres als pares de que no cal portar els materials.

S’ha posat de manifest la gran ajuda que ha suposat la creació d’un grup de treball específic sobre banc de llibres amb la participació dels representants de les AMPA, que ha servit per a aprofitar la seua experiència en la posada en marxa de sistemes de reutilització. En aquest sentit, la FAPA ha proposat estendre la experiència a altres normatives que normalment es presenten ja redactades per a que es treballen els projectes des del principi, una idea bé acollida pel secretari.

Quan a les infraestructures, la FAPA s’ha queixat del retràs que portem alguns centres i Soler s’ha referit a aspectes burocràtics que han retardat les obres, per la qual cosa les previsions del primer llistat (nova construcció, ampliació o reforma integral) porten un retràs d’uns mesos. En aquest sentit, ha anunciat la constitució d’una Subdirecció General d’Infraestructures i d’un Servici de Contractació específic, així com la dotació de personal per a aquesta feina, per a agilitzar els treballs, la qual cosa ha sigut bé valorada per la Federació.

Fullana ha demanat per què no s’han ocupat ja instal·lacions acabades com els centres de El Perelló i Paiporta, que substitueixen barracons. Soler ha explicat que ha sigut un problema relacionat amb la Intervenció per un  increment pressupostari que ja està resolt. Així mateix, s’ha compromet a donar informació en setembre de les obres que s’executaran en eixe trimestre final de l’any, ja que la FAPA li ha recordat que encara espera informació de les actuacions previstes en el tercer llistat (obres menors) que afecten a més de 400 centres.

Els representants dels pares i mares també s’han referit a la necessitat de actuar en els centres amb fibrociment i de contar amb informació de les obres previstes, la majoria de les quals estan, segons el secretari, en el tercer llistat.

També s’ha criticat el retràs en la convocatòria de beques de menjador, i ha sol·licitat que es continuen pujant les beques de menjador pel tal que arriben a més famílies, ja que actualment el llindar de renda és molt baix.

Sense deures

D’altra banda, la Federació, favorable a l’eliminació dels deures ha mostrat a l’administració la seua preocupació per l’excés de tasques en molts centres i la desigualtat que suposa portar-se treball a casa, perquè no totes des famílies poden recolzar aquesta tasca dels seus fills, per qüestions laborals, econòmiques o del seu nivell formatiu. Soler, que s’ha mostrat d’acord, ha assenyalat que és preferible conscienciar que normativitzar, malgrat que no ha descartat alguna mena de regulació, i ha demanat als representants del pares i mares el seu suport per a fer campanyes. FAPA s’ha oferir a organitzar, entre altres accions, una jornada temàtica sobre els deures i ha demanat a la Conselleria que també done recomanacions i informació als centres sobre la conveniència d’evitar tasques per a casa.

Així mateix, s’ha demanat la contractació de més personal per a atendre convenientment l’Educació Especial (…). També s’ha alertat del maltractament que suposa la situació dels alumnes de segon cicle d’infantil que encara no controlen esfínters i es queden sense canviar fins a que arriba un familiar perquè moltes mestres es neguen a fer-ho per no formar part de les seues funcions. La FAPA ha urgit a la contractació de educadors d’Infantil, que sí estan en primer cicle, i que a més fan una tasca integral d’atenció educativa molt important.

Altra necessitat urgent és el compliment de Llei valenciana de Salut que estableix que els centres de salut han de enviar personal d’infermeria als centres (com si fóra una atenció domiciliària) per a atendre als alumnes amb necessitats cròniques o malalties que precisen l’assistència per a normalitzar la seua escolarització i no eixir dels centres ni que les famílies hagen d’anar a l’escola. La Federació ha explicat que no es tracta en tots el casos de contractar personal sanitari sinó de que els centres de salut compleixen la normativa i s’organitzen les àrees d’atenció. El secretari autonòmic s’ha compromet a enviar instruccions a escoles i als centres de salut en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat.

Altra qüestió ha sigut la queixa pel gran retràs del pagament de la subvenció a les AMPA, Federacions i Confederacions, que dificulta i posa en risc el seu treball greument, així com el fet que la convocatòria d’ajudes d’enguany encara no ha eixit, la qual cosa obliga a treballar sense saber si el que s’està fent en matèries com ara formació serà subvencionat.

Finalment, la FAPA, contrària a la impartició de religió en les aules públiques, ha demanat que almenys es baixen les hores lectives d’aquesta assignatura. Soler ha parlat d’una nova regulació del currículum de les etapes per a abordar la qüestió dins del marc de la LOMQE.