L’Agrupació per a l’atenció sanitària en centres educatius en horari lectiu exigix que els alumnes amb necessitats siguen atesos ja des de el curs 2016-17

L’Agrupació per a la atenció sanitària en els centres educatius durant l’horari lectiu ha demanat una reunió urgent amb les Conselleries d’Educació, Sanitat i Igualtat per a instar-les a que es posen en marxa les mesures de coordinació i actuació encaminades a que en el curs 2016-17 es puguen atendre als alumnes amb malalties o situacions de salut que precisen l’assistència de personal sanitari dins del centre escolar en horari lectiu.

L’organització, integrada per 78 associacions mèdiques, de pacients, sindicals d’educació i sanitat, i de pares i mares, entre altres que s’indiquen en arxiu adjunt, recorden que la Llei 10/2014 de Salut de la Comunitat Valenciana i l’Ordre de 29 de juliol de 2009 del Consell sobre els drets de salut de xiquets i adolescents en el medi escolar establixen que els serveis sanitaris haurien de desplaçar-se als centres educatius per a atendre als alumnes que el requerixen, la qual cosa no se complix en la majoria dels casos. Les necessitats poden referir-se a estudiants amb malalties cròniques (com ara diabetis, asma, epilèpsia…), malalties puntuals que per la seua prolongació i característiques precisen eixa assistència o determinades discapacitats.

Són precises actuacions com ara l’adscripció dels centres de salut als col·legis i instituts per zones i l’organització del personal d’infermeria per a atendre a la població escolar. Així mateix, els centres han de tenir clara l’existència de la normativa i el protocol per a sol·licitar l’assistència.

En la actualitat, assenyala l’Agrupació, s’està conculcant el dret dels menors a rebre atenció sanitària de forma que puguen seguir la seua escolarització amb la major normalitat possible, així com el de les famílies a conciliar la vida laboral i familiar, ja que en la majoria de casos són els pares els que tenen que desplaçar-se al centre escolar per a atendre als seus fills, la qual cosa en nombroses ocasions els està obligant inclús a deixar de treballar.

L’organització també indica que inclús en centres d’Educació Especial, on és preceptiva l’existència d’una infermera escolar en les pròpies instal·lacions, aquest requisit no s’està complint, per la qual cosa també insta a la Generalitat a dotar del personal necessari per a aquestos casos.

Una de les mesures que està portant a terme l’Agrupació és l’arreplega de signatures per a demanar l’atenció sanitària en els centres educatius durant l’horari lectiu. El document pot descarregar-se en el següent enllaç goo.gl/mi0MRB , y fer-lo arribar a l’organització abans del 21 de juny a l’adreça C/Baró de Cárcer, 48, 8º G. 46001, València.