La Confederació d’AMPA de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya ha manifestat la seua protesta pel retràs de la Conselleria d’Educació en el pagament de la subvenció a les organitzacions d’AMPA, que està posant en greu risc la continuïtat del seu treball. Aquesta situació afecta a associacions de mares i pares i a les seues federacions provincials i confederacions autonòmiques.

Les organitzacions representants de les famílies esperen des de gener l’ingrés de l’ajuda aprovada l’any 2015 i han reclamat oficialment el pagament, sense resposta de moment. La Confederació afirma que es posa en risc el funcionament de les associacions i es dificulta així la seua participació, ja que no es poden atendre les despeses de funcionament (personal, subministraments, comunicacions, material d’oficina…) que permeten donar serveis d’assessoria i formació.

Així mateix, es denuncia que encara no s’ha publicat la normativa que regula la subvenció per a enguany, la qual cosa dificulta la programació d’activitats, especialment la formació a AMPA i famílies, ja que no es sap si els cursos, xerrades i jornades que s’organitzen seran finançades, al desconèixer els criteris que s’aprovaran. En aquest sentit, es recorda que la formació de 2016 serà pagada en 2017 i, per tant s’estan fent les activitats sense informació.

La Gonzalo Anaya també demana que es canvie la actual norma de només subvencionar els mesos de gener a octubre, ja que les organitzacions tenen activitat tot l’any.